Henkilö tutkii Itämerta.

Östersjön fick flest röster och över 9 000 euro i donationskampanjen i samband med TEK:s val

|
News article

Sammanlagt 11 652 elektroniska röster gavs i TEK:s fullmäktigeval. TEK donerar 3 euro till ett miljömål för varje elektronisk röst, och de som röstade elektroniskt fick också välja donationsobjektet. Mest röster fick en donation till Östersjöns bästa genom John Nurminens Stiftelse.

Teknikens akademiker TEK:s fullmäktigeval ordnades 20.3–3.4.2023. Resultaten publiceras på onsdag 5.4.

TEK uppmuntrade medlemmarna att rösta elektroniskt för att göra det möjligt att minimera både kostnaderna och miljöbelastningen i anslutning till valet. För att ge väljarna extra uppmuntran lovade förbundet att donera 3 euro till ett miljömål för varje elektronisk röst, och de som röstade elektroniskt fick också rösta på ett miljömål på en lista som TEK sammanställt.

I valet gavs 11 652 elektroniska röster, och de samlade sammanlagt 34 956 euro för miljöns bästa. Beloppet är ca. 3 000 euro större än i det förra valet. Donationen görs i enlighet med de röster som medlemmarna gav. En del elektroniska väljare valde inget donationsobjekt, och dessa röster fördelades jämnt mellan alla miljömål.

Över 9 000 euro för Östersjöns bästa

Mest röster av medlemmarna fick en donation till Östersjöns bästa via John Nurminens Stiftelse. Med sina 3 114 röster samlade de en donation om 9 342 euro.

"Östersjön är fortfarande ett av de mest förorenade sjön i världen och behöver desperat vår hjälp. Det är inte för sent. Tack så mycket för TEK:s stöd till John Nurminens stiftelse för att rädda Östersjön och dess arv. Vi förbättrar Östersjöns tillstånd genom att minska belastningen på havet och miljöproblem, såsom övergödning och förlust av natur, och vi ser till att människor vet varför Östersjön behöver skyddas", förklarar John Nurminens stiftelse insamlingsdirektör Erkki Salo.

Vi förbättrar Östersjöns tillstånd genom att minska belastningen på havet och miljöproblem.
- Erkki Salo, John Nurminens Stiftelse

Näst mest, dvs. 2 102 röster och 6 306 euro, fick Stiftelsen för naturarvet och en donation till permanent fredning av naturområden.

"För en euro kan du köpa cirka två kvadratmeter gammal skog för skydd, så med denna fina donationssumma kan vi skydda ungefär 1,3 hektar urskog. För att stävja förlusten av natur och klimatförändringar och för att värna om mångfalden, varje euro för skogsskyddsarbete är viktigt. Med stöd av givare värnar vår stiftelse vårt gemensamma gröna arv, det vill säga finska skogar", säger Naturarvsstiftelsens verkställande direktör Pepe Forsberg.

Tredje blev Baltic Sea Action Groups arbete för Östersjön med 1 703 röster, och TEK donerar 5 109 euro till detta ändamål. I det förra valet år 2020 fick Baltic Sea Action Group mest röster och den största donationen. En knapp fjärde plats tog Luonto-Liitto med 1 662 röster, och förbundet fick en donation om 4 986 euro till miljöfostran för barn och unga.

Alla sju mål som fanns på TEK:s lista fick röster från medlemmarna och kommer att få en donation från TEK. Nedan kan du bekanta dig på miljömålen som fanns på listan och med de röster som de fick.

TEK tackar alla som röstade! Valresultatet offentliggörs i morgon 5.4. Följ nyheterna på TEK:s webbplats: www.tek.fi/uutiset

Miljömålen, röster och donationer:

  • Baltic Sea Action Group: en donation till stöd för Östersjöarbetet 1 703 röster, 5 109 euro
  • Greenpeace: en donation till klimat- och naturarbete 520 röster, 1 560 euro
  • John Nurminens Stiftelse: en donation till förmån för Östersjön 3 114 röster, 9 342 euro
  • Stiftelsen för naturarvet: en donation till permanent fridlysning av naturområden 2 102 röster, 6 306 euro
  • Luonto-Liitto: en donation till miljöfostran för barn och unga 1 662 röster, 4 986 euro
  • Finlands naturskyddsförbund: en donation till utrotningshotade arter 1 395 röster, 4 185 euro
  • WWF: en donation till klimatarbete 1 156 röster, 3 468 euro
Keywords: