Yrittäjille ikioma koulutusohjelma

|
Uutinen
Kuuntele

Yrittäjyysakatemia sopii sekä aloitteleville että jo pidemmälle ehtineille.

TEKin yrittäjyysvaliokunta on kehittänyt yrittäjien avuksi Yrittäjyysakatemian. Akatemian on tarkoitus koota kaikki TEKin tai TEKin kumppaneiden yrittäjille suunnatut koulutukset ja muut tilaisuudet yhtenäiseksi koulutusohjelmaksi.

Koulutusohjelma tulee kattamaan koko yrittäjyyden kaaren ja siihen sisältyy yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen liittyviä jaksoja.

TEKin yrittäjyysvastaavan Martti Kiviojan mielestä Yrittäjyysakatemia on merkittävä täydennys TEKin yrittäjille suunnattuun toimintaan.

– Tähänkin asti on järjestetty paljon erilaisia koulutuksia ja muita tapahtumia eikä niistä olla luopumassa. Yrittäjyysakatemian alle luodaan näiden lisäksi kokonainen koulutusohjelma, joka kattaa yrittäjyyden eri osa-alueet. Tällaista TEKillä ei ole ennen ollut ja koska sille on kysyntää, on se nyt päätetty toteuttaa.

Tarkoitus on tuoda myös koulutusohjelman rinnalle myöhemmin verkkovalmennus.

– Itselläni on ollut jo jonkun aikaa ajatus yrittäjille suunnatusta verkkokoulutuksesta ja nyt kun valiokuntakin innostui asiasta, saadaan tämäkin ajatus ehkä toteutettua.

Yrittäjyysakatemia alkaa yksittäisillä tapahtumilla

Ensimmäisenä on vuorossa TEKin 10. maaliskuuta järjestämä Minustako yrittäjä? -koulutustilaisuus.

Tapahtuma on suunnattu alkaville yrittäjille tai yrittäjyyttä miettiville. Kouluttajana on NewCo Helsingin asiantuntija. Koulutuksessa käydään läpi alkuvaiheen keskeisimmät asiat kuten liiketoimintasuunnitelma, yrityksen perustaminen, yhtiömuodon valinta, työttömyysturva ja YEL.

Seuraavaksi vuorossa on 23. maaliskuuta yhteistyössä AKYn eli Akavalaisten yrittäjien kanssa toteutettava Oman osaamisen myyminen, jossa kouluttajana on Taru Uhrman Pro-Storiesista.  Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille konkreettisia työvälineitä oman osaamisensa esille tuomiseen ja myyntineuvotteluiden läpiviemiseen tuloksekkaasti.

Molemmat tapahtumat striimataan TEKin sivuilla, joten niitä pääsevät seuraamaan myös kauempana asuvat.

Avainsanat: