”Yksi isoimmista parannuksista TEKin jäsenten näkökulmasta”

|
Uutinen
Kuuntele

Kilpailukieltosopimuksia koskevaa lainsäädäntöä on ehdotettu muutettavaksi. Jos hallituksen esitys toteutuu, on työnantajan jatkossa maksettava korvaus kaikista kilpailukieltosopimuksista.

– Pohdintoja kilpailukieltosopimuksista tulee eteen viikoittain. Ne aiheuttavat hämmennystä, kun sopimuksia tulkitaan ja arvioidaan tilanteissa, joissa työntekijä harkitsee työpaikan vaihtoa, kertoo Tekniikan akateemisten TEKin lakimies Maritta Jalo.

45 prosentilla yksityisellä sektorilla työskentelevistä korkeakoulutetuista oli uudessa työsopimuksessaan tai sen ohessa kilpailukieltosopimus. Luku käy ilmi vuonna 2017 tehdystä AkavaWorksin tutkimuksesta

Hallituksen esityksen mukaan tammikuussa 2022 voimaan tuleva laki selkeyttäisi kilpailukieltosopimusten tulkintaa. Uusi laki olisi työntekijän kannalta iso harppaus parempaan suuntaan.

Työnantajan olisi vastaisuudessa korvattava kilpailukieltosopimuksen mukaiselta rajoitusajalta työntekijälle korvausta. Enimmillään 6 kuukauden kestoisesta rajoitusajasta korvattaisiin 40 % ja vastaavasti sitä pidemmästä rajoitusajasta 60 % työntekijän palkasta.

– Aiemmin työnantajan on ollut helppoa asettaa näitä rajoitteita. On voitu asettaa kuuden kuukauden kilpailukielto ilman kustannuksia työnantajalle. Jos kielto on ollut tätä pidempi, vaikka vuoden mittainen, on lain mukaan maksettava kohtuullista korvausta. Tähän ei ole ollut tarkkaa määritelmää ja tulkinnanvaraisuuksia on ollut. 

Uudistuksen olettaisi parantavan työvoiman liikkuvuutta ja samalla työelämän dynaamisuutta. 

Tarkistuta sopimus lakimiehellä ennen allekirjoittamista

Maritta Jalo kannustaa TEKin jäseniä tarkistuttamaan työsopimuksensa järjestön lakimiehillä. Kilpailukieltosopimuksia tehdessä hän kannustaa tarkkaavaisuuteen.

– Mitä enemmän kilpailukieltosopimuksessa rajataan ja tarkennetaan, sen parempi. Työntekijän kannalta tämä kannattaa, jotta sopimuksen tulkinta olisi mahdollisimman helppoa. Tässä työssä me olemme aina jäsentemme apuna, toteaa Jalo.

 

TEKin työsuhdeneuvonta palvelee kaikkia jäseniä. Ota yhteyttä oheisen lomakkeen kautta, niin katsotaan asiasi kuntoon. Lisätietoa TEKin lakipalveluista löytyy verkkosivuiltamme

Avainsanat: