Vuosittainen työaika pitenee 24 tuntia – Mitä se käytännössä tarkoittaa?

|
Uutinen
Kuuntele

Monilla työpaikoilla neuvoteltiin syksyn aikana, miten työajan pidennys toteutetaan.

Keskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksen eli kikyn yhtenä tavoitteena oli lisätä vuosittaista työaikaa 24 tunnilla palkkaa nostamatta. Työajan pidennys tuli voimaan tämän vuoden alussa.

Alkukesän aikana eri sopimusaloille neuvoteltiin kikyn mukaiset työ- ja virkaehtosopimukset, joissa määriteltiin muun muassa, miten työajan pidennys toteutetaan alakohtaisesti.

Monilla aloilla ensisijaisena tavoitteena oli, että työpaikoilla sovitaan paikallisesti, miten tuntien lisääminen toteutetaan.

 

Millä tavalla työaika pitenee?

Jos alalla on voimassa oleva työehtosopimus, työajan pidennys koskee lähtökohtaisesti kaikkia sen piirissä olevia työntekijöitä. TEKin jäsenistä kiky koskee noin 85 prosenttia. Monilla yksityisen sektorin aloilla käytännön toteutuksesta on sovittu työpaikkakohtaisesti.

– Aika yleisesti on paikallisesti sovittu, että 24 tuntia vähennetään osin tai kokonaan liukumasaldoista, kertoo TEKin neuvottelujohtaja Teemu Hankamäki.

Luovempiakin ratkaisuja on saatu aikaiseksi. Noin kolmasosalla tekkiläisten työpaikoista on sovittu, että lisätunnit käytetään työhyvinvointiin tai koulutukseen. Ja joillakin työpaikoilla on sovittu, että työaikaa ei lisätä ollenkaan.

– Työajan pidentämisestä sovitaan aina paikallisella sopimuksella yhdessä työnantajan ja luottamusmiehen tai henkilöstön kesken. Hyvä muistisääntö on, että missään olosuhteissa työajan pidennystä ei viedä henkilökohtaisiin työsopimuksiin eli niitä ei tule muuttaa, Hankamäki korostaa.

Koska toteutustavat vaihtelevat yrityksittäin, parhaiten oman työpaikan käytännöt saat selville työpaikkasi luottamusmieheltä tai työnantajaltasi. Kannattaa pyytää sopimus nähtäväksi. Saat apua myös TEKin neuvotteluyksikön asiamiehiltä ja lakimiehiltä.

 

Entä, jos omalla alalla ei ole työehtosopimusta?

Jos alalla ei ole voimassa olevaa työehtosopimusta, työajan pidennys ei koske alalla työskenteleviä.

 

Miten pidennys toteutetaan julkisella sektorilla ja yliopistoissa?

Työaikaa lisätään valtion työntekijöiden kohdalla kuudella minuutilla päivässä ja kunnissa työaika lisääntyy 30 minuutilla viikossa eri työaikamuodot huomioon ottaen. Sopimus sisältää kilpailukykysopimuksen mukaisesti myös määräaikaisen, vuosien 2017–2019, lomarahojen 30 prosentin leikkauksen.

Yliopistoissa opetus- ja tutkimushenkilöstön vuosityöaikaan lisätään 24 tuntia. Muun henkilöstön osalta päivittäistä työaikaa lisätään kuudella minuutilla ja viikoittaista työaikaa 30 minuutilla eri työaikamuodot huomioon ottaen.

 

Muuttuvatko arkipyhät, kuten loppiainen ja helatorstai, työpäiviksi?

Keskusjärjestöjen kiky-sopimuksessa ei sovittu arkipyhien muuttamisesta työpäiviksi. Työpaikkakohtaisesti on kuitenkin voitu sopia, että työajan pidennys toteutetaan ottamalla arkipyhiä työpäiviksi.

 

Tarvitseko apua?
TEKin neuvotteluyksikön asiamiehet ja lakimiehet auttavat ja neuvovat työehtoihin liittyvissä asioissa.

 

Avainsanat: