Työnteko kohentaa opiskelijan taloutta ja osaamista

|
Uutinen
Kuuntele

Opiskelijoita houkuttelevat työntekoon raha ja taidot. Useat kerryttävät kassaa ja osaamista kesätöissä, noin puolet työskentelee myös opintojen ohella.

Tärkeimmät syyt tehdä töitä

  1. Taloudelliset tekijät
  2. Oman osaamisen kehittäminen
  3. Omien uratavoitteiden toteutumisen edistäminen

Omalla uralla tärkeintä on

  1. Mielenkiintoinen työ
  2. Mahdollisuus kehittyä työssä
  3. Työn ja muun elämän tasapaino
  4. Varma toimeentulo
  5. Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön

80 % uskoo, että työn tekeminen on hyödyllistä uratavoitteiden kannalta.

Opiskelijan keskipalkka on 2 250 e/kk

Opintojen alkupäässä keskimääräinen palkka on 2 100 e/kk. Pidemmälle ehtineillä keskimääräinen palkka on 2 400 e/kk. Diplomityöstä saadaan keskimäärin korvausta 2 500 e/kk.

  • Tiesitkö, että palkkasuosituksemme perustuvat juuri tämän tutkimuksen tuloksiin? Tutustu TEKin palkkasuosituksiin osoitteessa www.tek.fi/palkkasuositukset 

Kesällä rehkitään töiden tai opintojen parissa

Kesäloma ei ole yleinen konsepti opiskelijoiden keskuudessa. 89 % kertoi olleensa pääasiassa töissä tai opiskelleensa kesällä.

Palkka vastasi hyvin työn vaativuutta, kertoi 69 % vastaajista.

30 % vastaajista kertoi, että kesätyöpaikan hankinta oli vaikeaa.

97 %:lla vastaajista oli kirjallinen työsopimus.

60 % oli töissä opiskelukaupungissaan. 

25 % palasi kotikaupunkiinsa (jos eri kuin opiskelukaupunki). 

14 % lähti kokonaan uuteen kaupunkiin Suomessa.

1 % lähti ulkomaille töihin.

  • Muistathan, että TEKin jäsenenä voit aina tarkistuttaa työsopimuksesi lakimiehillämme. Lue lisää osoitteesta: www.tek.fi/lakipalvelut 

Työtunteja kertyy myös opintojen ohella

Lukuvuonna 2018–2019 noin puolet opiskelijoista kävi töissä. Tyypillisesti opintojen ohella töihin kului 6–10 tuntia viikossa. 36 % töissä käyneistä arvioi työskennelleensä 11–20 tuntia viikossa.

Opintojen edetessä työtehtävät syventyvät ja palkka paranee. Opintojen alkuvaiheessa 44 %:n työ ei vastannut opintoja, mutta kun opinto­pisteitä oli kertynyt yli 200, enää 7 % teki opintoalaansa kuulumatonta työtä.

Kuinka hyvin työ vastaa opintoalaa (opintopisteiden mukaan)

Näin tutkimus tehtiin

TEKin opiskelijatutkimuksen aineisto kerättiin 13.–27.9.2019. Tutkimukseen vastasi 3 393 TEKin opiskelijajäsentä (pl. fuksit). Vastausprosentti oli 20. Lue lisää: www.tek.fi/opiskelijatutkimus