Palkkasuositukset opiskelijoille ja vastavalmistuneille

TEKin suositus tekniikan alan opiskelijoiden ja valmistuneiden alkupalkkaa varten.

Tutkimme ja tilastoimme ammattikunnan palkkaa ja sen kehitystä. Tutkimustiedon perusteella annamme vuosittain suosituksen tekniikan alan opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden alkupalkkaa varten.

Alkupalkkasuositus

TEK on päättänyt alkupalkkasuosituksesta, joka on 3 940 euroa/kk. Suositus on voimassa 1.6.2020 – 30.11.2020. Edellisestä jaksosta nousua on 60€/kk. Palkkatasoissa on kuitenkin sekä alueellisia että alakohtaisia eroja, tarkempaa tietoa ja oman tilanteesi voit tarkistaa TEKin Palkkanosturista tai palkkaneuvonnasta

Alkupalkkasuositus perustuu kyselytutkimuksista saatuihin tietoihin vastavalmistuneiden palkoista. Suositus on asetettu toteutunutta keskipalkkaa hieman korkeammalle tasolle, koska TEKin tavoitteena on edistää jäsenten palkkakehitystä. Alkupalkkasuositusta asetettaessa otetaan huomioon myös ennusteet tulevasta suhdanne- ja palkkakehityksestä.

Palkkasuositus on tarkoitettu koulutusta vastaaviin asiantuntijatehtäviin äskettäin valmistuneille, joilla ei vielä ole pidempää työkokemusta oman alan tehtävistä. Alkupalkat ovat korkeampia erityisen vaativissa tehtävissä ja paljon työkokemusta omaavilla sekä pääkaupunkiseudulla.

Alkupalkkasuositusta on hyvä käyttää palkkaneuvottelussa lähtökohtana, johon omaa palkkatoivetta sekä osaamista ja kokemusta kannattaa verrata. Palkkaneuvottelussa on hyvä muistaa myös työnantajan mahdollisuus tarjota palkan ohella luontoisetuja tai muita etuja.

Harjoittelijoiden palkkasuositukset

TEK määrittää vuosittain opiskelijoille harjoittelupalkkasuositukset, jotka koskevat omaan opintoalaan liittyvää työtä. Alta löytyvästä taulukosta löydät harjoittelijapalkkasuositukset vuodelle 2021.

Harjoittelupalkkasuositus perustuu tekkiläisten opiskelijoiden kesätöistään antamiin palkkatietoihin ja palkkatason muutosennusteisiin. Harjoittelijapalkkasuositus on hyvä lähtökohta palkkapyynnölle.

OPINTOPISTEET PALKKASUOSITUS (€/KK)
41-80 2 190
81-120 2 310
121-160 2 390
161-200 2 500
201- 2 650
diplomityö/gradu 2 780

 
Aiempi ammatillinen kokemus, työskentely lukukausien aikana, työskentelyvalmiutta parantavat lisäopinnot ja työtehtävän vaativuus kannattaa ottaa huomioon palkkapyyntöä esittäessä. Pääkaupunkiseudulla palkkataso on noin kuusi prosenttia muuta maata korkeampi.

Diplomityön ja Pro Gradu -tutkielman palkkasuositus

TEK on päättänyt diplomityön ja Pro Gradu -tutkielman palkkasuositukseksi 2 780 euroa / kk vuodelle 2021.

Mikäli henkilö hoitaa diplomityön ohella muita työtehtäviä, ne on hyvä ottaa huomioon palkkaa nostavana tekijänä.

Asiasanat: