Creanex Oy:n simulaattoriteknologian kehittäjät testaamassa simulaattoria.

Todellisuuden jäljittelijät

|
Uutinen

Tamperelaisen Creanexin simulaattorilla ihminen voi opetella esimerkiksi metsä- ja kaivoskoneiden käyttöä tai ajoneuvoyhdistelmien ja raitiovaunun ajamista.

Kuvassa simulaattoriteknologian kehittäjät. Tekninen johtaja, DI Timo Mustonen (vasemmalla), toimitusjohtaja, DI Markku Pusenius, tuotantojohtaja, insinööri Harri Niemi sekä tuotekehitysinsinööri, insinööri Juha Silen. Kuvasta puuttuu tuotekehitysinsinööri, insinööri Jukka-Pekka Rajala.

Creanexin erikoisalaa ovat simulaattorit, joissa on mukana simuloitavan työkoneen tai laitteen aito ohjausjärjestelmä. Yritys toimittaa simulaattorit avaimet käteen -periaatteella: paketti sisältää ergonomisen käyttöympäristön, simulointiohjelmiston sekä simuloitavan koneen ohjausjärjestelmän ja simulaattorin yhteen liittämisen. Creanex räätälöi sopivan kokonaisuuden asiakkaalle.

Tähän mennessä Creanex on toimittanut yli 600 koulutus- ja tuotekehityssimulaattoria ympäri maailman. Yrityksen asiakkaita ovat esimerkiksi kaivos- ja urakointiteollisuuden toimittaja Sandvik Mining and Rock Technology sekä metsäkonevalmistaja Ponsse. Viime tilikaudella Creanex kasvatti liikevaihtoaan 30 prosenttia.

Miksi simulaattorit käyvät kaupaksi? Creanexin toimitusjohtaja Markku Puseniuksen mukaan koneiden ohjausjärjestelmien ohjelmistoratkaisuista on tullut konevalmistajille automaation myötä entistäkin tärkeämpi kilpailutekijä. Ohjelmistojen kehityssyklit lyhentyvät ja testattavien ominaisuuksien määrä kasvaa. Simulaattori mahdollistaa testauksen automatisoinnin ja on myös turvallisuustekijä.

– Simulaattoreillamme asiakkaat voivat tehdä testejä, jotka oikealla koneella tehtynä voivat aiheuttaa vaaratilanteita tai kalustovaurioita, Pusenius kertoo.

Taustalla on toiveemme tehdä tunnetuksi, kuinka peliteollisuuden kanssa yhteistä teknologiaa voi käyttää laajasti myös perinteisemmän, valmistavan teollisuuden tuotteisiin.
- toimitusjohtaja Markku Pusenius

Creanexin teknologia soveltuu myös koulutuskäyttöön. Koulutussimulaattori toimii kuten oikea kone ja sen avulla ihminen voi opetella esimerkiksi metsäkoneen, porakoneen, kuorma-auton tai kiskokaluston käyttöä.

– Simulaattorit ovat myös osa vihreää siirtymää. Jo nyt koulutus- ja tuotekehityssimulaattorimme ovat korvanneet tuhansia dieselkäyttöisten koneiden ja ajoneuvojen käyttötunteja, Pusenius sanoo.

Jos Creanexin tiimi voittaa 30 000 euroa, se käyttää rahan nuorten insinöörien koulutukseen rahoittamalla opinnäytetöitä reaaliaikasimulaatioon tai virtuaalitekniikoihin liittyen.

– Taustalla on toiveemme tehdä tunnetuksi, kuinka peliteollisuuden kanssa yhteistä teknologiaa voi käyttää laajasti myös perinteisemmän, valmistavan teollisuuden tuotteisiin. 

Toimitusjohtaja Markku Pusenius kertoo, miten Creanex pelastaa maailman.

SITP-finalisti 2022: Simulaattoriteknologia

  • Yrityksen nimi: Creanex Oy
  • Liikevaihto: 4,7 M€ (6/2022)
  • Liiketulos: 0,6 M€ (6/2022)
  • Kotipaikka: Tampere
  • Työntekijämäärä: 22
  • Perustettu: 2003