Tekniikan alan yritykset hukkaavat osaamispotentiaalia

|
Uutinen
Kuuntele

Menestyvien yritysten taustalta löytyy monimuotoinen työyhteisö. Tasa-arvoiseen ja erilaisuutta arvostavaan työelämään on kuitenkin vielä matkaa, selviää TEKin tutkimuksista.

Kevään aikana monet yritykset ovat ilmoittaneet rekrytoivansa runsaasti tekniikan alan osaajia. TEK kannustaa yrityksiä hyödyntämään laajasti koko tarjolla olevaa osaamispotentiaalia, kuten molemmat sukupuolet, eri ikäiset ja ulkomaalaistaustaiset. Suomessa on siihen vielä paljon mahdollisuuksia.

– Monimuotoinen ja erilaisuutta arvostava työkulttuuri lisää työntekijöiden työhyvinvointia, tuottavuutta ja innovatiivisuutta, korostaa Osaaminen ja tutkimus -yksikön johtaja Jari Jokinen TEKistä.

Jokinen nostaa esimerkiksi ulkomaalaistaustaiset tekniikan alan yliopistokoulutetut. Heistä joka kolmas kokee syrjintää. Eniten syrjintää tapahtuu rekrytoitaessa, selvisi TEKin työmarkkinatutkimuksesta syksyllä 2015.

– Tämä näkyy myös vastavalmistuneiden työllistymisessä. Suomalaistaustaiset työllistyvät kolme kertaa paremmin kuin Suomessa tutkintonsa suorittaneet ulkomaalaistaustaiset, Jokinen kertoo.

– Kun suomaiset pk-yritykset tähtäävät samaan aikaan kansainvälisille markkinoille, on hölmöä olla hyödyntämättä tätä jo Suomessa olevaa kansainvälistä osaajapotentiaalia, jonka avulla yritykseen saataisiin potentiaalisen kohdemaan kielitaito ja paikallistuntemus. Lisäksi yritys saisi imago- ja brändietua kilpailijoihin verrattuna.

Lähes joka kolmas nainen kokenut syrjintää

Jokinen on huolestunut siitä, että lähes joka kolmas naispuolinen TEKin jäsen ilmoittaa kokeneensa syrjintää tai epäasiallista kohtelua työpaikallaan. Useimmiten se liittyy uralla etenemiseen. Tämä käy ilmi TEKin tuoreesta tasa-arvotutkimuksesta.

– Vain tasa-arvoisen kohtelun ja uramahdollisuuksien kautta henkilöresursseja ja kaikkien osaamista voidaan käyttää hyväksi mahdollisimman tehokkaasti. Tekniikan merkitys ja osaamistarve korostuvat tulevaisuudessa vielä entisestään, eikä meillä ole varaa jättää tekniikan kehittämistä vain miesten alueeksi, Jokinen huomauttaa.

Jokisen mielestä myös eri ikäisten tekniikan alan osaajien ammattitaitoa pitäisi hyödyntää monipuolisemmin. 50–59-vuotiaista vastaajista joka neljäs sanoo kokeneensa iästä johtuvaa syrjintää.

– Näyttää siltä, että kokemusta ei välttämättä osata hyödyntää. Liian helposti annetaan osaamiselle parasta ennen -leima. TEKin muut tutkimukset kuitenkin osoittavat, että esimerkiksi työttömistä yli 50-vuotiaat kehittävät omaa ammatillista osaamistaan kaikkein ahkerimmin.  

TEKin tasa-arvokyselyyn vastasi 850 tekniikan alan yliopistokoulutettua tämän vuoden huhti–toukokuussa.
 

Lisätietoja:

  • yksikönjohtaja (osaaminen ja tutkimus) Jari Jokinen, puh. 0400 914 839
  • tutkimuspäällikkö Susanna Bairoh, puh. 040 775 9118 

 

TEK selvitti huhti-toukokuussa 2017 tekkiläisten tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kokemuksia sekä tilannetta työpaikoilla. Videolla tulokset pähkinänkuoressa. Video: Aku Karjalainen

Avainsanat: