TEKin ruusut ja risut hallituksen kehyslinjauksille

|
Uutinen
Kuuntele

TEKin mielestä hallitus lähti oikealle linjalle investoimalla eri kanavien kautta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, jonka resurssit ovat viime vuosina pienentyneet niin valtion kuin yritystenkin rahoituksen vähentyessä.

- Erityisesti teollisen kasvuvaiheen tukeminen niin pääomasijoituksilla kuin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan aktivoimisella on välttämätöntä uudelle kasvulle. On hyvä, että hallitus tiedostaa tarpeen ja panostaa asiaan, sanoo TEKin toiminnanjohtaja Heikki Kauppi.

TEKin mielestä hallituksen päätös lisäpääomittaa yliopistoja, jos nämä pystyvät keräämään yksityistä pääomaa, on erinomainen. Tutkimuksen ja opetuksen resursseja se ei kuitenkaan turvaa.

- Yliopistoindeksin jäädyttäminen puoleksi vuodeksi tulee aiheuttamaan leikkauksia talouden kasvuun tähtäävässä tutkimuksessa, kun yliopistot joutuvat sopeuttamaan toimintaansa, Kauppi arvioi.

Verotuksen ja työttömyysturvan muutokset vahingollisia Suomelle

Kaupin mukaan Suomen ansiotuloverotuksen keskeinen ongelma on jo vuosikymmeniä ollut ansiotuloverotuksen kansainvälisesti katsottuna erittäin kireä progressio.

- Kielteisintä kehysriihipäätöksessä on, että se kiristää progressiota entisestään, aikaisempien kiristysten jatkoksi.

- Pidemmällä tähtäyksellä suuntaus on kansantaloudelle vahingollinen, koska se muodostaa hidasteen korkean lisäarvon työn syntymiselle ja sijoittumiselle Suomeen. Jos Suomi haluaa säilyttää elintasonsa ja hyvinvointiyhteiskunnan, juuri tällaisen työn sijoittumista Suomeen pitäisi pikemminkin edistää, Kauppi sanoo.

Myöskään työttömyyspäivärahojen leikkaaminen nimenomaan ylemmästä päästä ei vaikuta TEKin mielestä kohtuulliselta. Yksityiskohtia ei ole ilmeisesti päätetty, mutta jos lukumäärältään vähäisistä "korkeista" päivärahoista pitää leikata 50 miljoonaa, leikkaukset tulevat olemaan todella rajuja. On muistettava, että työttömyysturvamaksut kerätään suhteessa palkkaan, ja etuuksissa on jo nyt iso leikkuri.

- Emme saa joutua sellaiseen tilanteeseen, että asiantuntija- ja johtajatehtävissä toimiville palkansaajille ansiosidonnainen työttömyysturva ei ole aito turva työttömyyden kohdatessa. Korkeasti koulutettujen työttömyys on kasvamassa nopeasti.

Kohtuullinen ansioturva takaa näiden palkansaajien ostovoiman ja tukee samalla kotimaista kulutusta. Päätöksen kolmikantaiseen valmisteluun jääkin vielä huomattavasti tehtävää, jotta ansiosidonnaisella turvalla on merkitystä kaikille palkansaajille, Kauppi sanoo.

Avainsanat: