TEK kehittää palvelujaan muuttuvan työelämän mukana

|
Blogimerkintä

TEKin yrittäjäpalvelut laajenevat ja yrittäjien edunvalvonta tehostuu.

Viime aikoina on julkisuudessa peräänkuulutettu ammattijärjestöiltä kykyä uudistua ja ottaa huomioon muuttuva työelämä.

Uudistumisen tarve on nähty myös TEKissä. Tulevaisuudessa työsuhteet muuttuvat ja työelämä monimuotoistuu entisestään. Pätkätyöt lisääntyvät ja moni myös vuorottelee palkkatyön ja yrittäjyyden välillä. 

Noin kahdeksan prosenttia tekkiläisistä toimii joko pää- tai sivutoimisina yrittäjinä ja osuus on kasvussa. Lisäksi noin neljännes jäsenistä on harkinnut yrittäjyyttä. Opiskelijoiden keskuudessa osuus on vielä suurempi.

Vastakkainasettelun sijasta tulevaisuutta pitää rakentaa nyt yhdessä. Yrittäjyys hyödyttää koko yhteiskuntaa.

YHTEISTYÖLLÄ LISÄÄ VAIKUTTAVUUTTA

TEK kehittää jatkuvasti palveluitaan, jotta se vastaisi paremmin yhä kasvavaan yrittäjien määrään ja heidän palvelutarpeidensa lisääntymiseen.

Merkittävä parannus on esimerkiksi se, että helmikuun alussa TEKissä aloittaa uusi lakimies, joka tuo taloon uutta osaamista yrittäjien juridisissa kysymyksissä. Näitä ovat esimerkiksi yrityksen perustaminen, yrittäjien sosiaaliturva, eläkevakuutukset ja IPR-asiat.

TEK on tiivistänyt myös yhteistyötään muiden korkeasti koulutettujen järjestöjen kanssa. TEK on perustanut yhdessä Suomen Ekonomien, Suomen Lakimiesliiton ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen kanssa Akateemiset yrittäjät AKY ry:n.

Yhdistys toimii jäsenjärjestöjensä yhteistyöelimenä yrittäjyyteen liittyvässä edunvalvontatyössä. Yhteisvoimin saamme tuotua kantojamme esiin aiempaa paremmin. Pyrimme esimerkiksi vaikuttamaan siihen, että kynnys yrittäjäksi lähtemiseen olisi mahdollisimman matala. Tavoitteena on myös saada palkansaajan ja yrittäjän statuksen määrittely yksiselitteisemmäksi ja siirtyminen roolista toiseen helpommaksi.

Jäsenille järjestöjen yhteistyö tulee näkymään edunvalvonnan lisäksi esimerkiksi lisääntyvinä tapahtumina. Kun eri liittojen yrittäjyyskoulutukset ja -tapahtumat yhdistetään yhteisen sateenvarjon alle, voidaan lisätä tarjontaa ja tarjota yrittäjille mahdollisuuksia verkostoitua myös muiden alojen yrittäjien kanssa.

Ammattijärjestökenttä on nyt vastannut huutoon työelämän muutoksiin reagoimisesta. Jäämme odottamaan, koska virkamiehet ja lainsäätäjät seuraavat perässä.

JÄSENYYS SUOMEN YRITTÄJISSÄ ROHKEA AVAUS

Akateemiset yrittäjät on hyväksytty Suomen Yrittäjien toimialajärjestöksi, mikä avaa yrittäjäjäsenille mahdollisuuden saada käyttöönsä Suomen Yrittäjien palvelut ilman, että pitää liittyä suoraan Suomen Yrittäjien jäseneksi. Laajempi palvelupaketti pitää sisällään esimerkiksi kattavat neuvontapalvelut ja seminaarit jäsenhintaan. Palvelupaketin hankkimisesta kerrotaan tarkemmin helmikuun alussa, kun jäsenyys Suomen Yrittäjien toimialajärjestönä alkaa.

Yhteistyö Suomen Yrittäjien kanssa on erinomainen esimerkki järjestöjen uudistumiskyvystä ja irtiotosta perinteisestä järjestötoiminnasta.

Ammattijärjestökenttä on nyt vastannut huutoon työelämän muutoksiin reagoimisesta. Jäämme odottamaan, koska virkamiehet ja lainsäätäjät seuraavat perässä ja tekevät yrittäjäksi ryhtymisen sekä siirtymisen roolista toiseen helpoksi ilman, että tarvitsee pelätä sosiaaliturvan puolesta.

Näin yrittäjäpalvelut paranevat