Sirkku Pohja TEKin töissä
TEKin työelämäasiantuntija Sirkku Pohja sanoo, että pohjoismaisella yhteistyöllä TEK pystyy edistämään tehokkaasti työelämän tasa-arvoa.

Tasa-arvoa pohjoismaisille työmarkkinoille

|
Uutinen

Tasa-arvohaasteet ovat jokseenkin samanlaisia kaikissa Pohjoismaissa. Rajat ylittävä tasa-arvotyö on senkin vuoksi tärkeää.

Tänään 8. maaliskuuta vietetään kansainvälistä naistenpäivää. TEK ja muut ammattijärjestöt työskentelevät vuoden jokaisena päivänä tasa-arvoisten työmarkkinoiden eteen. 

Pohjoismaisten palkansaajajärjestöjen yhteisen UNI Nordenin naisverkosto UNI Women Nordic Network on julkaissut nyt naistenpäivänä tasa-arvoon liittyvän julkilausuman. 

– Tasa-arvohaasteet ovat jokseenkin samanlaisia jäsenmaasta riippumatta. Rajat ylittävä tasa-arvotyö on tärkeää, sillä yhdessä pystymme edistämään työelämän tasa-arvoa niin EU:n tasolla kuin globaalisti, TEKin työelämäasiantuntija Sirkku Pohja sanoo. 

Tasa-arvoa pohjoismaisille työmarkkinoille

Juuri kun Pohjoismaat ovat nipin napin selvinneet pandemiasta, nykykehitys näyttää huolestuttavalta. Inflaatio on korkeimmillaan pitkään aikaan, ja niin sähkön kuin ruoan hinnat ovat ennätystasolla. Tämä iskee kaikkein pahiten pienituloisiin, jotka ovat usein naisia, sillä naiset tienaavat edelleen miehiä vähemmän. Meille se on selvä merkki siitä, että pohjoismaisilla työmarkkinoilla on vielä paljon tehtävää sukupuolten tasa-arvon eteen. Olemme yhteensä 14 palvelu- ja muutaman muun alan työntekijöitä edustavaa ammattiliittoa neljästä maasta. Pohjoismainen ammattiyhdistysliike kutsuu kaikki mukaan yhteisen asian hyväksi. Parannustarvetta on useilla osa-alueilla.

image with text

Samapalkkaisuus

Osassa Pohjoismaita naisten ja miesten välinen palkkaero kasvaa nyt ensimmäistä kertaa vuosiin, kun taas toisissa Pohjoismaissa kehitys junnaa paikoillaan. Sukupuolten välinen palkkaero on Pohjoismaissa suunnilleen samaa tasoa kuin muissa OECD-maissa eli 11–16 prosenttia. Kun verrataan samasta työstä saatavaa palkkaa, sukupuolten välillä on yhä selvä palkkaero. Haluamme nähdä toimia naisten ja miesten välisen täyden palkkatasa-arvon saavuttamiseksi.

image with text

Osallistavat työmarkkinat

Haluamme nähdä koulutusjärjestelmissä toimia, joiden avulla tytöt ja pojat voivat tehdä tasa-arvoisempia valintoja. Ne ovat valintoja, jotka seuraavat mukana työmarkkinoille ja vaikuttavat siten merkittävästi naisten ja miesten työllisyyteen ja työhön. Koulutusjärjestelmillämme on tärkeä tehtävä estää stereotyyppisiä koulutusvalintoja. Osa työmarkkinoista on niin sukupuolittunutta, että naisia näkyy harvoin korkeissa tehtävissä tai yritysten hallituksissa, vaikka heidän koulutustasonsa on korkeampi tai vastaava kuin miehillä.

image with text

Turvallisempia työsuhteita

Haluamme turvallisempia työsuhteita, joissa sopimuksista pidetään kiinni ja palkallaan tulee toimeen. Osa-aikaiset työt, määräaikaiset työsuhteet ja työnantajan päättämät vajaat työtunnit heikentävät työmarkkinoiden turvallisuutta ja ovat kovin yleisiä naisvaltaisilla aloilla.

image with text

Lisää tietoisuutta ennakkoluuloista rekrytointiprosesseissa

Tasa-arvon ja monimuotoisuuden tulee olla osa toiminnan suunnittelua yrityksen kaikilla tasoilla. Seksuaalista häirintää ei saa esiintyä ja palkkasyrjinnästä on päästävä eroon. Haluamme työnantajien tekevän ennaltaehkäiseviä toimia syrjinnän torjumiseksi. Yritysten tulee arvostaa erilaisuutta ja olla osallistava työympäristö, jossa työntekijät voivat olla omia itsejään.

image with text

Tasa-arvoisia eläkkeitä

Naisten eläkkeiden tulee olla samalla tasolla miesten eläkkeiden kanssa. Palkkoihin, työaikoihin ja vanhempainvapaisiin liittyvä epätasa-arvo pienentää naisten eläkkeitä.

Tänään 8. maaliskuuta vietetään kansainvälistä naistenpäivää. Tänään ja joka ikinen päivä me ammattiliitoissa työskentelemme tasa-arvoisten työmarkkinoiden puolesta Pohjoismaissa. Sillä jos työmarkkinat eivät muutu tasa-arvoisiksi, tasa-arvoa ei saavuteta muuallakaan yhteiskunnassa.

Allekirjoittajat

 • Finansforbundet, Tanska
 • Dansk Metal, Tanska
 • Ammattiliitto Pro, Suomi
 • Fastighetsanställdas Förbund, Ruotsi
 • Finansforbundet, Norja
 • Finansförbundet, Ruotsi
 • Forena, Ruotsi
 • Handel og Kontor i Norge, Norja
 • Handelsanställdas förbund, Ruotsi
 • HK Danmark, Tanska
 • Negotia, Norja
 • Posti- ja logistiikkaunioni PAU, Suomi
 • SEKO, Ruotsi
 • Palvelualojen ammattiliitto PAM, Suomi
 • Tekniikan akateemiset TEK, Suomi