”Suomessa pitäisi tehdä maailman parhaiten palkattua työtä”

|
Uutinen
Kuuntele

Työvoimakustannuksista tinkimällä ei synnytetä pitkän tähtäimen kilpailuetua, sanoo Teemu Hankamäki. Palkanalennusten sijaan meidän tulisi puhua osaamisesta sekä tuotteiden ja palveluiden laadusta.

– Suomessa pitäisi pystyä tekemään työtä, joka on maailman parhaiten palkattua, sanoi TEKin neuvottelujohtaja Teemu Hankamäki 23.2. AkavaWorksin tilaisuudessa.

Hankamäki sanoo, että Suomessa olisi keskityttävä ratkaisemaan kysymys, kuinka me tuotamme verrokkimaihin nähden kilpailukykyisiä palveluita ja tuotteita.

– Miten teemme osaamisintensiivistä työtä Suomessa? Kuinka voisimme tehdä sitä mahdollisimman hyvin? Miten me voisimme tehdä asioita uudella tavalla? Nämä ovat kysymyksiä, jolla Suomi voi kilpailla rajattomasti. Sen sijaan työvoimakustannuksista tinkimällä ei kilpailuetua synnytetä. 

Hankamäki viittaa Akava Worksin selvitykseen, jossa työnantajat ilmaisivat halunsa neuvotella paikallisesti myös esimerkiksi palkan heikennyksistä. 

– Meidän pitäisi puhua muusta kuin palkanalennuksista. Tarve paikalliselle sopimiselle tulee lisääntymään. Erityisesti tuottavuutta ja työhyvinvointia koskevissa kysymyksissä paikallinen sopiminen tulee ajankohtaiseksi ja välttämättömäksikin.

Ylempien toimihenkilöiden työehtosopimukset antavat paikalliselle sopimisella erinomaisen pohjan. 

– Sopimuksissa on annettu hyvät edellytykset sopia toisin työehdoista ja myös vuosittaisista palkankorotuksista. Onneksi vuosien saatossa on kehittynyt kykyä ja luottamusta sopia.

Hankamäen mukaan paikallisen sopimisen tulisi pohjata kolmeen asiaan: tarpeeseen, tahtoon ja taitoon. 

– Tarve sopia paikallisesti syntyy yrityksen sisällä. Tahto solmia paikallinen sopimus muodostuu, kun työnantajan ja henkilön välillä on luottamusta sekä yhteinen tilannekuva yrityksen tilanteesta. Taitoa tarvitaan, jottaa asiat sujuvat ja työntekijä- ja työnantajapuolella on ymmärrys, mitä paikallisesti voidaan sopia. 

Sopimisen pohjana on työpaikalla vallitseva luottamus. 

– Hyvä dialogi on olennaista. Sitä meidän täytyy kehittää niin työpaikoilla kuin työmarkkinajärjestöjen kesken. Näin syntyy luottamusta, jota tarvitsemme kaikilla työelämän tasoilla.