Isä ja vauva

Saimme neuvoteltua tasa-arvoisemmat perhevapaat palkallisiksi

|
Blogimerkintä

Perhevapaiden palkallisuudesta sovitaan työehtosopimuksissa, joita liitot neuvottelevat.

Perhevapaauudistusta koskeva laki tuli voimaan viime elokuussa. Lain tarkoitus on tehdä työelämä tasa-arvoisemmaksi, kun vanhempainvapaita voi jakaa tasaisemmin vanhempien välillä. Laki määrää perhevapaiden määrästä, mutta niiden palkallisuudesta sovitaan työehtosopimuksissa. TEKin jäseniin yksityisellä noudatettavat aiemmat ylempien toimihenkilöiden työehtosopimukset toivat palkallista vapaata äideille 3 kuukautta ja isille ainoastaan yhden viikon.

Kuluneen kevään aikana uudistetut työehtosopimukset takaavat jatkossa synnyttävälle vanhemmalle palkalliset 40 arkipäivää raskausvapaan ajalta sekä työehtosopimuksesta riippuen kummallekin vanhemmalle 28-36 palkallista arkipäivää vanhempainvapaata. Lisäksi sopimuksissa on huomioitu monimuotoiset perheet.

Saavutus oli merkittävä, sillä vastaavia selkeitä ja konkreettisia etuja on työehtosopimuksiin saatu viime vuosina erittäin niukasti, jos ollenkaan. Nyt kaikki ylempien toimihenkilöiden sopimukset edistävät lain perimmäistä tavoitetta, eli että perhevapaiden pitäminen jakautuisi tasaisemmin molempien vanhempien kesken.

Alusta alkaen neuvotteluissa oli selvää, että työnantajat suhtautuivat vaatimukseen erittäin nihkeästi ja joka tapauksessa niin, että mikäli palkalliset perhevapaat lisääntyvät, pitää sopimusten teksteihin tehdä vastaavasti työnantajia hyödyttäviä kustannusvaikutteisia muutoksia. Näin lopulta kävikin ja nämä ns. tekstikompensaatiot vaihtelevat jonkin verran eri sopimuksissa. Tämä asetelma loi neuvotteluihin luonnollisesti ylimääräisen vaikeuskertoimen. Toisaalta tämä logiikka merkitsi sitä, että palkallisten perhevapaiden lisääntyminen ei vaikuttanut palkankorotusten tasoon.

TEK yhdessä muiden YTN-liittojen kanssa onnistui siinä, missä moni muu liitto jäi lähtötelineisiin. Tosin on odotettavaa, että työntekijöiden ja toimihenkilöidenkin sopimuksissa asia aikanaan edistyy, kun olemme avanneet sille pään yksityisellä sektorilla. TEK neuvottelee yksityisen sektorin työehtosopimuksista yhteistyössä muiden akavalaisten liittojen kanssa nimellä Ylemmät Toimihenkilöt YTN.

Mitä työehtosopimuksien määräyksiin tulee, niin nyt on molempien vanhempien hyvä hetki viettää useampi viikko palkallisesti lapsen kanssa. Sitä ratkaisua tuskin katuu myöhemmin.