Riidelläkö vai ei?

|
Uutinen
Kuuntele

Tuntuuko, että sinua on kohdeltu kaltoin? Näin TEKin lakipalvelut ovat tukenasi työelämän monissa kiemuroissa.

Tuomas irtisanottiin henkilökohtaisin perustein. Työnantaja oli kutsunut hänet yllättäen palaveriin ja antanut irtisanomisilmoituksen.

Tuomas ei ollut osannut odottaa mitään tällaista, sillä olihan edelliskeväänä tullut kehujakin hyvästä työstä. Tuomas pohti, kannattaako asiaa viedä oikeuteen vai niellä pettymys ja tyytyä osaansa. 


Ota ensin yhteyttä TEKiin

TEKissä on jäsenten palveluksessa juristeja, jotka voivat auttaa ristiriitatilanteen hoitamisessa. Kaikki asiat eivät suinkaan etene oikeusasteisiin, vaan niitä yritetään ensin sovitella työnantajan kanssa.

TEKin lakimies auttaa selvittämään, mitkä lainkohdat koskevat kyseistä asiaa ja onko siinä mahdollisesti tapahtunut jotain väärää. Alussa on tärkeää kartoittaa, mitä on tapahtunut ja minkälaista kirjallista materiaalia voidaan hankkia tueksi.

Myös luottamusmiehet ovat tärkeässä roolissa. He tietävät tarkemmin yrityksen yleisistä käytännöistä ja voivat valaista asiaa omalta kannaltaan. Luottamusmiehet tuntevat lisäksi mahdolliset paikalliset sopimukset.

Kaikki alkaa selvittelyllä

Kun tapaus on käyty perusteellisesti läpi ja kaikki tarvittava materiaali on kasassa, harkitaan, kannattaako ottaa yhteyttä työnantajaan. TEKin lakimiehet voivat laatia kirjeluonnoksen, jonka jäsen lopullisesti hyväksyy.

TEK ei lähetä omatoimisesti selvityspyyntöjä, vaan näihin pyydetään aina 
työntekijän suostumus. Selvityspyynnössä 
työnantajalta pyydetään perusteluja tapauk­seen, mielellään kirjallisena, jotta 
tilannetta voidaan arvioida tarkemmin.

Vastauksen saamisen jälkeen arvioidaan, onko perusteita esittää korvauspyyntöä työnantajalle. Usein kirjeidenvaihtoa kestää pidempäänkin. Joskus työnantaja siirtää asian käsittelyn työnantajaliittoon tai ulkopuoliselle asianajajalle. Siinä vaiheessa on hyvä, että jäsenellä on liitosta apua asian selvittelyssä.

Laiha sopu vai lihava riita?

Kun asiaa selvitellään, saadaan esiin oikeudelliset kysymykset, jotka tulee ratkaista. Lisäksi tilannetta kannattaa katsoa kokonaisuutena. Mikäli työsuhde on edelleen voimassa ja haluaa työsuhteensa jatkuvan, kannattaa harkita, suostuuko kompromisseihin.

Jokaisen työntekijän kohdalla tilanne on omanlaisensa. Lopullisen päätöksen tekee aina jäsen itse.

Jokaisen työntekijän kohdalla tilanne on omanlaisensa.

Esimerkiksi yhteistoimintaneuvotteluissa on usein tilanteita, joissa useampien henkilöiden intressejä täytyy punnita. Monesti etenkin irtisanomistilanteessa ja -perusteissa on epäselvyyttä toimenpiteiden lainmukaisuudesta.

Käytännössä vastakkain voivat lopulta olla työntekijän korvausvaatimus ja työnantajan halu maksaa puolet pienempi korvaus. Ratkaisua etsitään sitten tältä väliltä, ja jos sovinto saavutetaan, siitä tehdään sovintopaperi, jonka mukaan toimitaan.

Viimeisessä vaiheessa oikeuteen

Joskus osapuolten näkemykset ovat niin kaukana toisistaan, että harkitaan oikeuteen menemistä. Oikeuskäsittely alkaa haastehakemuksella, jossa tuodaan esille sekä kirjallinen että suullinen näyttö asiasta.

Tässä vaiheessa on erityisen tärkeää, että on kerännyt itselleen materiaalia, joka puhuu oman näkemyksen puolesta. Lisäksi tuodaan esille mahdolliset henkilötodistajat, jotka voivat kertoa tapahtumista. Työnantaja laatii vastauksen haasteeseen.

Ennen varsinaista istuntoa pidetään valmisteluistunto. Siinä tuomari ja lakimiehet käyvät asiaa läpi. Valmistelussa kartoitetaan asiat, joista ollaan samaa ja eri mieltä. Vielä tässäkin vaiheessa voidaan yrittää saada aikaiseksi sovinto. Jos asia ei ratkea, juttu viedään pääkäsittelyyn.

Päätöksen jälkeen tuomiosta on mahdollista vielä valittaa hovioikeuteen. Valitus tulee jättää 30 päivän kuluessa tyytymättömyyden ilmoituksesta, joka pitää ilmoittaa seitsemän päivän kuluessa käräjäoikeuden päätöksestä.

Valmistaudu oikeusprosessiin

Oikeudessa työsuhderiita voidaan ratkaista lopullisesti, ja siellä jäsenellä on lähtökohtaisesti käytössään oikeusturvavakuutus. On hyvä kuitenkin muistaa, että oikeusprosessi vie runsaasti aikaa, keskimäärin 1–2 vuotta, ja on henkisesti raskas, koska työnantaja pyrkii tuomaan esiin työntekijälle epäedullisia asioita.

Molemmat osapuolet pyrkivät näyttämään asiansa toteen. Sitä varten on hyvä kerätä todistusaineistoa vielä silloin, kun on työsuhteessa. Työsuhteen jälkeen yhteydet tietojärjestelmiin saatetaan katkaista samalla, kun työvelvoite poistetaan.

Onneksi suurin osa tapauksista ratkeaa ennen oikeuskäsittelyä. TEKin jäsenen on hyvä kuitenkin tietää, että hänellä on käytettävissään oikeusturvavakuutus, ellei tyydyttävää ratkaisua saada aikaan muilla keinoin.

Loppu hyvin, kaikki hyvin

Mutta, miten kävi Tuomaksen tapauksessa?

Irtisanominen painoi Tuomaksen mieltä, ja hän otti yhteyttä TEKin lakipalveluihin. Lakimies ehdotti, että asiassa kannattaa lähettää selvityspyyntö työnantajalle.

Työnantaja ymmärsi osittain perustelut ja oli valmis neuvottelemaan mahdollisesta korvauksesta asiassa. Asiassa päästiinkin sovintoon ja sen vakuudeksi allekirjoitettiin sovintopaperi.

  • Tekkiläisenä saat apua työ- ja virka­suhteisiin liittyvissä lakiasioissa. Tutustu usein kysyttyihin laki­kysymyksiin ja Lakitieto-sivustoon verkkosivuilla. www.tek.fi/lakipalvelut

Oikeusturvavakuutus jäsenten turvana

Vakuutettuja ovat työ- tai virkasuhteessa olevat TEKin jäsenet. 

Vakuutuksesta korvataan vain asiat, jotka koskevat vakuutettua työntekijänä ja liittyvät vakuutetun omaan työ- tai virkasuhteeseen. 

Vakuutettuina ovat myös itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa. Toiminta voi tapahtua myös yritysmuodossa silloin, kun jäsen omistaa yksin kyseisen yrityksen.


Lisätietoa: www.tek.fi/vastuu-ja-oikeusturvavakuutus

TEKin lakimiehet palveluksessasi

TEKin lakimiehet hoitavat työsuhderiitoja ja neuvovat jäseniä esimerkiksi yt-tilanteessa. He tarkistavat myös työ- ja johtajasopimuksia sekä neuvovat yrittäjiä ja ulkomaille lähteviä jäseniä. Lisäksi lakimiehet antavat perhe- ja perintöoikeudellista neuvontaa. Saat parhaiten yhteyttä TEKin lakimiehiin kontaktilomakkeella osoitteesta www.tek.fi/laki tai soittamalla päivystysnumeroon (09) 2291 2345.