Työnantaja ja työntekijä sopimuksen ääressä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä määräaikaisista työsopimuksista

|
Uutinen

Pohdituttavatko määräaikaisiin työsopimuksiin liittyvät kysymykset? Olemme keränneet tähän artikkeliin useimmin kysyttyjä kysymyksiä määrä­aikaisista sopimuksista.

Tekniikan akateemiset TEKin juristit auttavat kaikissa työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Katsomme mielellämme tarkemmin juuri sinun tilannettasi. Voit olla meihin yhteydessä puhelimitse tai OmaTEKin kautta.

Lähtökohtana on, että työsopimus voidaan tehdä määräaikaisena, jos työsopimusta tehtäessä arvioidaan, ettei sopimuksessa määriteltyä työtä ole tarjolla enää sopimuksen päätyttyä.

Milloin työnantaja ja työntekijä voivat sopia määräaikaisesta työsopimuksesta?

Työsopimuslain mukaan työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei työsopimusta ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Jos työ­sopimus on tehty määräaikaiseksi työnantajan aloitteesta, eikä määräaikaisuudelle ole perusteltua syytä, katsotaan sopimuksen olevan toistaiseksi voimassa oleva.

Lähtökohtana on, että työsopimus voidaan tehdä määräaikaisena, jos työsopimusta tehtäessä arvioidaan, ettei sopimuksessa määriteltyä työtä ole tarjolla enää sopimuksen päätyttyä.

Työsopimuslaissa ei määritellä, kuinka monta peräkkäistä määräaikaista työsopimusta työnantaja ja työntekijä voivat sopia. On kuitenkin tärkeää huomioida, että jos työntekijä ja työnantaja sopivat useammasta peräkkäisestä määräaikaisesta työsuhteesta, on jokaisella määrä­aikaisuudella oltava perusteltu syy.

Määräaikaisuuden perusteena voivat olla esimerkiksi työn luonne, sijaisuus, harjoittelu tai muu näihin rinnastettava syy sekä muu yrityksen toimintaan tai suoritettavaan työhön liittyvä peruste.

Määräaikaisen työsopimuksen käyttö voi olla perusteltua myös, jos työnantaja tarjoaa työntekijälle ajallisesti rajattua tehtävää. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi sijaisuus, kausiluonteinen tai tilapäinen työ sekä kertaluonteinen tehtävä tai projekti. Lisäksi esimerkiksi tiettyä asiantuntemusta vaativa tehtävä, jota vakituinen henkilöstö ei tee, voi olla määräaikaisuuden perusteena.

Määräaikainen työsopimus voidaan tehdä myös työntekijän pyynnöstä. Tällöin määrä­aikaiselle sopimukselle ei tarvita muuta perustetta.

Milloin määräaikainen työsopimus päättyy?

Määräaikainen työsopimus päättyy ilman irtisanomista määräajan päättyessä tai sovitun työn valmistuttua. Usein määräaikaisessa työsopimuksessa onkin sovittu tarkka päivämäärä, jolloin työsopimus päättyy.

Kaikissa määräaikaisissa sopimuksissa ei kuitenkaan ole tarkkaa päättymispäivää sovittuna. Tällainen tilanne saattaa syntyä esimerkiksi silloin, jos työntekijä on palkattu määräaikaisella työsopimuksella tietyn kokonaisuuden tai työn valmistumiseen saakka.

Jos työsopimuksen päättymisajankohta on ainoastaan työnantajan tiedossa, työnantajan on ilmoitettava ajankohdasta työntekijälle viipymättä, kun ajankohta on tullut työnantajan tietoon.

Voiko määräaikaisen työsopimuksen irtisanoa?

Pääsääntönä on, ettei määräaikaista sopimusta voida työsuhteen aikana irtisanoa. Pääsääntöön on kuitenkin kaksi poikkeusta.

Ensinnäkin työsopimuksen osapuolet voivat työsopimuksessa sopia, että työsopimus on irtisanottavissa. Tällöin puhutaan sekamuotoisista työsopimuksista: työsopimus on määräaikaisen ja toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen yhdistelmä.

Voidaan katsoa, että työsopimus on tällöin voimassa enintään määräajan päättymiseen saakka, mutta molemmat osapuolet voivat irtisanoa työsuhteen päättymään jo ennen sitä. Mikäli työnantaja irtisanoo työsopimuksen, on hänen noudatettava työsopimuslain irtisanomisperusteita ja irtisanomismenettelyä koskevia säännöksiä.

Toinen poikkeus koskee yli viisi vuotta kestäneitä määräaikaisia työsopimuksia. Mikäli määräaikainen työsopimus on ollut voimassa yli viisi vuotta, on työsuhde irtisanottavissa kuten toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. On hyvä huomioida, ettei määräaikaiselle työsopimukselle ole maksimipituutta, mutta viiden vuoden kuluttua sopimus on mahdollista irtisanoa.

Kertyykö määräaikaisen työsuhteen aikana vuosilomaa?

Määräaikaisen työsuhteen aikana kertyy vuosi­lomaa kuten toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa. Työsuhteen aikana työntekijä voi pitää vuosilomaa vuosilomalain mukaisesti. Työsuhteen päättyessä työntekijälle maksetaan pitämättömät vuosilomat lomakorvauksena.

Mikäli työnantaja ja työntekijä sopivat määräaikaisen työsuhteen päättyessä uudesta työsopimuksesta, on sopimuksessa hyvä sopia myös siitä, siirtyvätkö aikaisemman määräaikaisen sopimuksen aikana kertyneet vuosilomat uuden työsopimuksen aikana käytettäviksi vai maksetaanko kertyneet vuosilomat aikaisemman määräaikaisen työsuhteen päättyessä lomakorvauksena.

Voiko olla koeaika?

Työntekijä ja työnantaja voivat määräaikaisessa työsopimuksessa sopia myös koeajasta.

Koeaika voi tällöin kuitenkin olla enintään puolet työsuhteen pituudesta. Koeaika ei myöskään voi olla yli kuutta kuukautta pitkä.

TEKin jäsenenä saat monipuolista lakipalvelua

Saat lakipalvelua niin henkilö­kohtaisesti kuin joustavasti verkossa 24/7. TEKin juristit:

  • tarkistavat työ- ja johtajasopimusluonnoksia,
  • auttavat erilaisissa työsuhteeseen liittyvissä​ kysymyksissä,
  • auttavat yrittäjiä esimerkiksi yrityksen perustamiseen ja sopimuksiin liittyvissä asioissa,
  • hoitavat työsuhderiitoja ja neuvovat jäseniä esimerkiksi muutosneuvottelutilanteissa.

Lisäksi eLakimies-palvelusta saat vastauksen tavallisimpiin laki­kysymyksiin. Tutustu myös TEKin lakitietosivuihin ja usein kysyttyihin kysymyksiin: www.tek.fi/lakipalvelut