TEKin hallituksen puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie

Puheenjohtaja vaalii rakentavaa keskusteluilmapiiriä

|
Blogimerkintä

TEKin puheenjohtajan tehtävät voi jakaa TEK-toimintaan ja muuhun vaikuttamistyöhön. Hallitustyöskentelyä ohjaavat arvot, valtuustosopimus ja vuosittainen budjetti sekä toimintasuunnitelma.

Tällä kertaa vastaan toiveeseen avata TEKin puheenjohtajan ja hallituksen tehtäviä. Pj-tehtävän voi jakaa TEK-toimintaan ja muuhun vaikuttamistyöhön. Kaikessa keskeistä on rakentaa parempaa työelämää ja kestävämpää maailmaa. Hallitustyöskentelyämme ohjaavat arvot, valtuustosopimus ja vuosittainen budjetti ja toimintasuunnitelma. Niiden kautta teemme hallituksena päätökset isoimmista toiminnoista ja palveluista sekä jäseneduista, kuten lehdistä. Kehitysesimerkkinä DataX-projekti, jossa tavoitteena on toteuttaa ennakoivia jäsenpalveluita.

Päivitimme syksyn evästysten pohjalta valiokuntatoimintaa. Nimitimme työmarkkina- ja teemavaliokunnat, joista esimerkiksi uutena aloitti työelämävaliokunta. Ennen kesää etsimme jäseniä määräaikaisiin kansainvälisyys- ja tohtoritoimikuntiin.

Hallitus päättää isoimmista toiminnoista ja palveluista sekä jäseneduista.

Toimin hallituksen puheenjohtajiston ja talousjaoston puheenjohtajana. Pidän erityisen tärkeänä, että meillä on kaikessa avoin, rakentava ja luottamuksellinen keskusteluilmapiiri. Sen vaalimiseksi olemme tehneet ”hallituksen tapa toimia -ohjeet”. 

Muu vaikuttamistyö on vaikuttamista TKI-tavoitteisiin, työelämälinjauksiin, LUMA-aineiden edistämiseen, tekniikan osaajien hyvinvointiin sekä tiede- ja korkeakoulupolitiikkaan. Tapaan toimijoita ja käyn puhumassa eri tilaisuuksissa. Jatkan parlamentaarisessa TKI-työssä eli johdan uutta TKI-seurantaryhmää. Olemme kutsuneet tekniikkataustaisia kansanedustajia tapahtumiin ja jopa ideoimamme Teekkarilakkipäivä näkyy vuosittain eduskunnan valtiosalissa. 

Kirjoitus on julkaistu TEK-lehden 3/2024 kolumnina.