Rahoitusalalla lakko 4.–5.1.

|
Uutinen
Kuuntele

Rahoitusalan lakko on alkanut tänään 4.1. kello 6.00 ja se jatkuu 5.1. kello 23.59 asti. Lakko koskee sekä toimihenkilötehtävissä että ylempien toimihenkilöiden tehtävissä toimivia TEKin jäseniä.

TEK on päättänyt, että lakkoon osallistuvalle maksetaan työvuoroluettelon mukaiselta työpäivältä 50 euron verollinen lakkoavustus. Se haetaan YTN-lakkoavustusjärjestelmän kautta. Lue lisää YTN:n finanssialan sivuilta.

Neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n tiedote lakosta on toimitettu rahoitusalalla työskenteleville työpaikkatietojen perusteella. Jos et ole saanut tiedotetta tai et työskentele rahoitusalalla, päivitä työpaikkatietosi TEKin jäsenrekisteriin.

Viikonlopputöihin vapaaehtoisesti sopien vai työnantajan määräyksellä

Neuvotteluja rahoitusalan uudesta työehtosopimuksesta on käyty jo kolme kuukautta. Työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 30.11.2017, joten joulukuun alusta rahoitusalalla on oltu sopimuksettomassa tilassa.

Neuvotteluteitse ratkaisua ei ole yrityksistä huolimatta saavutettu ja työnantajien tavoitteet ovat sellaisia, joita YTN ei voi hyväksyä.

Suurimmat kiistakysymykset koskevat työaikakysymyksiä. Työnantaja haluaa laajentaa
viikonlopputyötä direktion kautta eli sanelemalla. Tämä heikentäisi merkittävästi jäsenten työsuhteen ehtoja sekä työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista.

YTN:n mielestämme viikonlopputyö tulee mahdollistaa rahoitusalalla, mutta niin, että samalla turvataan sitä tekevien henkilöiden työn ja muun elämän yhteensovittaminen.
 

YTN:n mielestä:

  • Viikonlopputyön tulee perustua aitoon vapaaehtoisuuteen.
  • Myös esimiesten ja asiantuntijoiden, jotka tekevät viikonlopputyötä, tulee saada siitä vastaavat arkivapaat ja korvaukset kuin muutkin.
  • Viikonlopputyötä tekevien mahdollisuus pitää oikeasti arkivapaat pitää pystyä tosiasiallisesti turvaamaan.
  • Asiantuntijoilla ja esimiehillä pitää jatkossakin olla vaikutusmahdollisuuksia siihen, milloin he työtänsä tekevät, sillä he itse tuntevat työnsä tarpeet parhaiten. Jäykät työvuoroluettelot eivät tätä tue.
  • Viikonlopputyötä tekevien pitää saada hyvissä ajoin tieto viikonlopputyön ajankohdasta.
  • Viikonlopputyötä tekevilläkin tulee olla myös vapaita viikonloppuja.
  • Henkilöillä pitää aina olla oikeus kieltäytyä viikonlopputyöstä, jos elämäntilanne on sellainen, ettei se mahdollista viikonlopputyötä.


Lisätietoa YTN:n verkkosivuilta. >>

Avainsanat: