Palkka laski harvalla

|
Uutinen
Kuuntele

YTN-data 2020:n mukaan ylempien toimihenkilöiden palkka nousi 70 prosentilla, 22 prosentilla pysyi ennallaan ja 4 prosentilla laski.

Työpaikkansa säilyttäneiden ylempien toimihenkilöiden palkkakehitys säilyi suotuisana yksityisellä sektorilla, kertoo Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n jäsenliittojen työmarkkinatutkimuksista koottu YTN-data 2020 -tietoaineisto.

Mediaanipalkka nousi 4 478 euroon kuukaudessa. Nousu oli 3,2 prosenttia eli 138 euroa edellisvuodesta. Alkupalkka eli juuri työelämään siirtyneiden mediaanipalkka nousi 30 euroa 3 050 euroon kuukaudessa.

Koronapandemia on tuonut epävakautta työmarkkinoille, mutta se on myös kohdellut eri aloja eri tavoin.

Vastaajista 52 prosenttia oli tulospalkkauksen piirissä. Yrityskoko vaikuttaa tulospalkkauksen käyttöön enemmän kuin toimiala: isoissa yrityksissä tulos­palkkausta käytetään huomattavasti enemmän kuin pienissä yrityksissä.

Tietoaineisto perustuu yksityisellä sektorilla kokopäiväisesti työskentelevien palkansaajajäsenten antamiin tietoihin.

Kokemus työtilanteen vakaudesta heikentyi edellisvuosiin verrattuna. Aineiston mukaan erityisesti vastaajien kokema lomautusuhka oli kasvanut selvästi, mitä selittänee se, että lomautusten määrä oli noussut ennätyksellisen korkealle. Viidennes vastaajista piti mahdollisena lomautuksia omalla työpaikallaan.

Sen sijaan irtisanomisuhka oli pienentynyt edellisvuodesta. Irtisanomisia piti mahdollisena omalla kohdallaan viisi prosenttia vastaajista.

– Korona näkyi aineistossa työmatkojen vähenemisenä ja lomautusuhan kasvuna. Koronapandemia on tuonut epävakautta työmarkkinoille, mutta se on myös kohdellut eri aloja eri tavoin, TEKin palkkatutkija Tuunia Keränen sanoo.

Tulokset on koottu Insinööriliiton, Tekniikan akateemiset TEKin, Suomen Ekonomien, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimun, Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTYn, Agronomiliiton, Suomen Lakimiesliiton, Tradenomien, Akavan Erityis­alojen sekä Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen aineistoista.

Tiedot on kerätty loppusyksystä 2020. Vastaajia oli kaikkiaan 27 183.

Avainsanat: