Palkasta puhuminen kannattaa

|
Uutinen
Kuuntele

Palkoista puhutaan työpaikoilla liian harvoin, selviää TEKin työmarkkinatutkimuksesta.

1. Palkoista ei keskustella ollenkaan tai vain satunnaisesti

Harvempi kuin joka kymmenes tekkiläinen keskustelee palkastaan säännöllisesti esimiehensä kanssa. Useimmiten palkka-asiat ottaa puheeksi työntekijä. 

 

2. Henkilökohtaisista palkankorotuksista ei puhuta työpaikoilla

Yleistä keskustelua työpaikoilla käytiin eniten yleiskorotuksista ja palkkatasosta. Sen sijaan henkilökohtaisista palkankorotuksista puhuttiin vähemmän. Yli puolet vastaajista kertoi, ettei näistä puhuta lainkaan.

 

3. Palkkauksesta ei tiedetä riittävästi

Salamyhkäisyys palkka-asioissa vaivaa tekkiläisillä työpaikoilla, mikä näkyy vastauksissa. Työkavereiden palkoista ei juurikaan tiedetä, ja kolmannes ei ole tyytyväinen palkkaansa.

Vaikka enemmistö vastaajista luottaa työnantajaansa palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä, lähes kaksi viidesosaa on päinvastaista mieltä. Mielipiteet organisaation palkkarakenteen oikeudenmukaisuudesta jakautuvat lähes tasan.

 

Miksi palkoista kannattaa puhua?

  •  Avoin keskustelu palkoista on sekä työnantajan että työntekijän etu. Työnantajalle palkkaus on tärkeä osa johtamisjärjestelmää. Jotta se toimisi, henkilöstön pitää olla tietoinen palkkauksen perusteista. 
  •  Jos palkkauksen perusteet ovat epäselvät, koetaan palkkaus helposti epäoikeudenmukaisena ja vaikuttamismahdollisuudet omaan palkkaan vähäisinä. Lisäksi huhut ja väärät luulot lisääntyvät.
  •  Hyvällä palkitsemisella osoitetaan arvostusta, lisätään sitoutumista, parannetaan motivaatiota ja rakennetaan luottamusta organisaatioon. Samalla hyvien työsuoritusten määrä lisääntyy.

 

Vinkkejä palkkakeskusteluun

  • Keskustele palkastasi säännöllisesti esimiehesi kanssa esimerkiksi kehityskeskustelun yhteydessä. Voit myös sopia ajan erilliseen palkkakeskusteluun.
  • Valmistaudu keskusteluun hyvin. Mieti palkkatoiveesi ja selkeät perustelut sille, miksi olet ansainnut palkankorotuksen.
  • Kerro esimerkkien avulla, miten tehtäväsi ovat muuttuneet vaativammiksi, osaamisesi on lisääntynyt ja suorituksesi parantuneet. Ota esiin esimerkiksi onnistuneesti läpiviedyt projektit ja solmitut sopimukset.
  • Myös muutokset tehtävissä, kuten uudet tai vaativammat tehtävät, ovat peruste palkankorotukselle.
  • Kannattaa tutustua myös oman alansa palkkatilastoihin. Tekkiläisenä sinulla on käytössäsi TEKin Palkkanosturi ja muut palkkatilastot osoitteessa www.tek.fi/palkat. Voit ottaa yhteyttä myös palkkaneuvontaan. Lisäksi muut tahot, kuten Tilastokeskus ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK julkaisevat palkkatilastoja.
  • Hyviä vinkkejä palkkakeskusteluun löydät Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n julkaisemasta Paranna palkkaasi -oppaasta osoitteesta www.tek.fi/palkat.

 

Näin kysely tehtiin

Palkoista puhumisesta kysyttiin osana TEKin työmarkkinatutkimusta. Kyselyyn vastasi lähes 12 000 työmarkkinoilla olevaa TEKin jäsentä lokakuussa 2014.

 

 

Avainsanat: