Oletko palaamassa töihin perhevapaalta?

|
Uutinen
Kuuntele

Perhevapaalla olevia työn­tekijöitä suojellaan monella tavalla työlain­säädännössä.

Perhevapaan aikana työpaikalla on saattanut tapahtua monenlaisia muutoksia. Näiden vuoksi omat työtehtävät ovat voineet muuttua tai hävitä kokonaan.

Työlainsäädännössä perhevapaalla olevia suojellaan kuitenkin monella eri tavalla. 

Perhevapaalla, kuten äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaalla, olevalla työntekijällä on oikeus palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. Raskaana tai perhevapaalla olevia työntekijöitä ei lähtökohtaisesti saa irtisanoa. 

Perhevapaalla olevalla työntekijällä on oikeus palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä.

Perhevapaalla olevaa työntekijää ei myöskään saa kohdella epäedullisemmin sen vuoksi, että hän käyttää oikeuttaan perhevapaisiin. Tällöin voi olla kyse kielletystä syrjinnästä.

Työnantajan velvollisuus tarjota työtä

Oikeus palata aikaisempaan työhön koskee myös määräaikaisia työntekijöitä, jos työsuhde on vielä paluun jälkeen voimassa. 

Aina paluu aikaisempaan työhön ei ole mahdollista. Entiset työtehtävät ovat voineet vähentyä tai ne on järjestetty uudelleen toisten työntekijöiden tehtäväksi. Joskus työtehtävät on ulkoistettu. 

Näissä tapauksissa työnantajan tulisi tarjota työntekijälle sellaista työsopimuksen mukaista työtä, joka vastaa mahdollisimman pitkälle aikaisempaa työtä. Jos tällaisenkaan työn tarjoaminen ei ole mahdollista, työntekijälle on tarjottava muuta työsopimuksen mukaista työtä. 

Tarjotun työn ja aikaisemman työn tulee vastata mahdollisimman pitkälle toisiaan. Töiden vastaavuutta arvioitaessa otetaan huomioon työtehtävien sisältö sekä työntekijän kokemus ja koulutus. 

Irtisanominen viimeinen vaihtoehto

Jos työsopimuksen mukaisen työn tarjoaminen ei ole mahdollista, työnantajan pitää vielä arvioida, olisiko perhevapaalta palaavalle työntekijälle osoitettavissa mitään muuta tämän koulutuksen ja kokemuksen mukaista työtä. Työntekijä voidaan myös kouluttaa uusiin tehtäviin.

Vasta jos perhevapaalta palaavaa työntekijää ei voida sijoittaa mihinkään muuhun tehtävään tai kouluttaa uusiin tehtäviin, työnantaja voi harkita työntekijän irtisanomista tai lomauttamista. 

Työnantajan on siis otettava huomioon perhevapaalla olevan työntekijän paluusuoja, kun työpaikalla tapahtuu organisaatiomuutoksia. Tämä ei kuitenkaan estä työnantajaa järjestelemästä tehtäviä uudelleen, kunhan järjestelyjen tarkoituksena ei ole kiertää työntekijän paluusuojaa. 

Perhevapaa ei estä yt-neuvottelujen käymistä

Työpaikalla on saatettu käydä perhevapaan aikana yhteistoimintaneuvottelut, joiden seurauksena työntekijöitä on irtisanottu tai lomautettu tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. 

Yt-neuvottelut voidaan käydä myös perhevapaalla olevien työntekijöiden puolesta. Työhön paluun jälkeen ei tarvitse käydä uusia neuvotteluita, ellei yrityksen tilanne ole yt-neuvotteluiden jälkeen muuttunut. 

Perhevapaalla olevaa työntekijää ei kuitenkaan saa yt-neuvotteluista huolimatta irtisanoa perhevapaan aikana, vaan irtisanominen voidaan toimittaa vasta työhön paluun jälkeen, jos irtisanomisperusteet ovat olemassa. Säännöksellä suojataan perhevapaalla olevan työntekijän oikeutta irtisanomisajan palkkaan, jonka hän saa palatessaan työhön. 

Perhevapaalla oleva työntekijä voidaan irtisanoa perhevapaan aikana vain, jos työnantajan toiminta päättyy kokonaan. Jos työntekijä on palkattomalla perhevapaalla, kuten hoitovapaalla, hänellä ei ole tällöin oikeutta irtisanomisajan palkkaan.

Sijainen ei paremmassa asemassa

Perhevapaalle jäävän työntekijän tilalle palkataan usein sijainen. Perhevapaan aikana työpaikalla saatetaan myös palkata uusia työntekijöitä tekemään samankaltaisia töitä kuin mitä perhevapaalla oleva työntekijä on tehnyt. 

Sijaisen tai muun työntekijän palkkaaminen ei saa kuitenkaan tarkoittaa sitä, ettei perhevapaalta palaavalle työntekijälle ole enää töitä tarjolla. Työnantaja ei voi esimerkiksi vakinaistaa sijaisen tai muun määräaikaisen työntekijän työsuhdetta, jos vakinaistamisen seurauksena työtä ei riitä perhevapaalta palaavalle työntekijälle. 

Oikeuskäytännön mukaan työnantaja ei voi esimerkiksi vakinaistaa sijaisen työsuhdetta ja tarjota perhevapaalta palaavalle muuta työtä sillä perusteella, että sijainen suoriutuu perhevapaalla olleen työntekijän entisistä työtehtävistä paremmin. 

Näin ei voi menetellä siinäkään tapauksessa, että työtehtävät ovat osittain muuttuneet, jos perhevapaalta palaava työntekijä on kuitenkin koulutettavissa osittain muuttuneisiin työtehtäviin. 

Työhön paluu sujuvaksi

Joskus työt ovat muuttuneet niin, ettei enää ole mahdollista määrittää, kuka on kenenkin sijainen tai mikä oli kenenkin työ. 

Jos aikaisempaan työhön palaaminen ei ole mahdollista, on suositeltavaa sopia työnantajan kanssa ennen työhön paluuta, mihin tehtävään työntekijä palaa. 

Tämän vuoksi kannattaa pitää yhteyttä työnantajaan perhevapaan aikana ja kertoa hyvissä ajoin, milloin on palaamassa töihin. Näin työnantaja osaa ennakoida ja järjestää työt niin, että sujuva työhön paluu on mahdollista. Samalla työntekijä pysyy myös ajan tasalla työpaikalla tapahtuvista muutoksista, joilla saattaa olla vaikutusta työhön paluuseen.

Artikkelin kirjoittaja työskentelee TEKissä työsuhdeneuvojana.

Muista myös nämä:

  • Hallitus käynnisti syksyllä 2017 perhevapaauudistuksen, jonka on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta.
  • Perhevapaiden pitämisestä on pääsääntöisesti ilmoitettava työnantajalle kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista.
  • Kela maksaa perhevapaiden ajalta erilaisia etuuksia, joista esimerkiksi äitiysraha, isyysraha ja vanhempainraha ovat ansiosidonnaisia.

TEKin jäsenenä saat…

…monipuolista lakipalvelua niin henkilö­kohtaisesti kuin joustavasti verkossa 24/7. TEKin lakimiehet:

  • tarkistavat työ- ja johtaja­sopimuksia.
  • auttavat tulkitsemaan työehtoja ja erilaisia sopimuksia.
  • neuvovat perhe- ja perintö­oikeudellisissa asioissa.
  • auttavat yrittäjiä esimerkiksi yrityksen perustamiseen ja sopimuksiin liittyvissä asioissa.
  • hoitavat työsuhderiitoja ja neuvovat jäseniä esimerkiksi yt-­tilanteissa.

Lisäksi eLakimies-palvelusta saat vastauksen tavallisempiin laki­kysymyksiin. Tutustu myös TEKin lakitietosivuihin ja usein kysyttyihin kysymyksiin: www.tek.fi/lakipalvelut

Avainsanat: