Henkilön auttaminen työnhakuprosessissa

Mitä aktiivimalli tarkoittaa tekkiläisen kannalta?

|
Uutinen
Kuuntele

Omatoiminen osaamisen kehittäminen pitäisi ottaa paremmin huomioon, kun tulkitaan työttömän aktiivisuutta uudessa työttömyysturvan aktiivimallissa.

Paljon porua aiheuttanut työttömyysturvan aktiivimalli tuli voimaan alkuvuodesta. Lakia on kritisoitu etenkin sen vuoksi, että se asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan, sillä työnsaantimahdollisuudet ja työllistymistä tukevat palvelut vaihtelevat eri puolilla Suomea.

Osa kritiikistä on kohdistunut siihen, että lain tulkintaan liittyy paljon epätietoisuutta.

– Nopeasti säädetty laki astui voimaan ennen kuin sen käytännön toimeenpanosta ja tulkinnoista oli annettu ohjeistusta, kertoo TEKin oikeudellisten palveluiden johtaja Ralf Forsén.
 

Näin laki vaikuttaa

Pääsäännöt kuitenkin tiedetään. Aktiivimallissa työttömyyskassa seuraa hakijan työnhaun aktiivisuutta 65 ansiopäivärahan maksupäivän jaksoissa. Jos hakija ei ole ollut määritetyllä tavalla aktiivinen, maksetaan seuraavalta 65 päivältä 4,65 prosenttia pienempää ansiopäivärahaa.

– TEKin jäsenten kohdalla tämä tarkoittaa käytännössä noin kahden ansiorahapäivän tulon menetystä. Riittävä aktiivisuus palauttaa tason jälleen seuraavalla jaksolla normaaliksi. Työttömyyspäiväraha voi laskea korkeintaan 4,65 prosenttia, Forsén toteaa.
 

Mikä on riittävää aktiivisuutta?

– Aktiivisuuden osoittamiseksi edellytetään määrättyä määrää työtä, yrittäjyyttä tai osallistumista työllistymistä edistävään palveluun. Aktiivisuus pitää olla jostakin näistä, ehtoja ei pysty yhdistelemään, Forsén kertoo.

Riittävänä työskentelynä pidetään yhteensä 18 tunnin ja opetusalalla 8 tunnin työskentelyä jakson aikana. Jos työ tehdään yrittäjänä, pitää yritystoiminnasta ansaita jakson aikana 241 euroa.

Riittävää aktiivisuutta on myös se, jos osallistuu viitenä päivänä työllistymistä tukeviin palveluihin ja toimintoihin. Näitä voivat olla esimerkiksi omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, työnhakuvalmennus, uravalmennus ja työkokeilu.

– Ongelmallista on, että vielä ei ole määritelty, minkälainen omaehtoinen kouluttautuminen lasketaan mukaan, Forsén sanoo.

Aktiivisuudeksi ei lasketa työttömän työnhakua. Palkansaajajärjestöt ovat vastustaneet aktiivimallia, ja muun muassa Akava on esittänyt, että omatoiminen työnhaku olisi sisällytetty valmisteluvaiheessa aktiivimalliin. TEK vaikutti lain valmisteluun Akavan kautta.
 

Ammattijärjestöjen palvelut laskettava mukaan

TEKin mielestä on myönteistä, että koulutus katsotaan aktiivisuudeksi. Tärkeää olisi, että mukaan laskettaisiin kaikki työllistymistä edistävä omaehtoinen kouluttautuminen.

– Työttömäksi jäävä insinööri voi parhaiten parantaa työllistymismahdollisuuksiaan päivittämällä osaamisensa johonkin sellaiseen, jolla on kysyntää. Työvoimatoimiston kurssitarjonta soveltuu tähän tarkoitukseen huonosti, joten akateemisesti koulutettujen kohdalla pitäisi luottaa enemmän heidän omaan arvioonsa, kiteyttää TEKin osaaminen ja tutkimus -yksikön johtaja Jari Jokinen.

Yksikönjohtaja Sari Taukojärvi TEKin urapalveluista ottaa esimerkiksi TEKin palvelut. TEK tarjoaa tekniikan alan korkeakoulutettujen tarpeisiin räätälöityä laadukasta työnhaku- ja uravalmennusta. Lisäksi Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa toimii työllistymistä edistäviä työllistymisprojekteja. Nämä tarjoavat koulutusta ja pienryhmätoimintaa, joissa voi parantaa omia työnhakutaitoja. Näistä useimpien rahoituksessa TE-palvelut onkin jo mukana.

– Näiden työllistymistä edistävistä vaikutuksista on selvää näyttöä. Ne tulisi ottaa huomioon työllistymistä edistävänä palveluna, joka katsotaan työttömän aktiivisuudeksi. Muutenkin korkeasti koulutettujen työnhaku ja työllistymisen edistäminen ovat jo olleet jonkin aikaa hyvin monimuotoista ja yksilöllistä toimintaa. Siinä digitaaliset välineet, verkottuminen, piilotyöpaikkojen etsiminen, oman osaamisen tuotteistaminen ja sen kehittäminen ovat keskeisessä roolissa. Tämä olisi hyvä ottaa huomioon palveluja kehitettäessä ja työnhakijoiden aktiivisuutta arvioitaessa, Taukojärvi summaa.

Julkisuudessa on myös keskusteltu alkuvuodesta hallituksen valmisteilla olevasta työttömien omatoimisen työnhaun mallista. Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle 2018. Akava on esittänyt, että olennaisin osa eli omaehtoinen työnhaku sisällytetään nykyiseen aktiivimalliin.

– Syvällistä osaamista vaativat tehtävät taipuvat huonosti tilapäistöiksi. TEKin jäsenten näkökulmasta on oleellista, että omatoiminen työhaku luettaisiin aktiivisuudeksi, Jokinen korostaa.