Korona toi huonoa ja hyvää työelämään

|
Uutinen
Kuuntele

Koronan vaikutukset työhön jakavat tekkiläisiä.

Osa on kokenut koronan mukanaan tuoman etätyön positiivisena asiana, joka on helpottanut työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä lisännyt työn tehokkuutta ja työhyvinvointia.

Osa taas kärsii sosiaalisten kontaktien puutteesta ja ikävöi työkavereita. Korona on aiheuttanut myös taloudellista epävarmuutta, lomautuksia ja työttömyyttä tekkiläisten työpaikoilla.

 

Hyvää

48 % vastaajista oli samaa mieltä väittämän ”Työpaikkani teki digiloikan” kanssa.

50 % vastaajista koki, että korona-aikana työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on ollut aiempaa helpompaa mm. etätöiden takia. Näin kokivat erityisesti naiset, 40–59-vuotiaat sekä valtiolla työskentelevät vastaajat.

”Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen ei ole koskaan ollut näin helppoa. Työmatkoihin ei kulu aikaa ja vapaa-aikaa on enemmän.”

”Etätyön on havaittu jopa nostavan tuottavuutta työpaikallamme.”

”Omalta osalta yleinen hyvinvointi on noussut selvästi, kun matkat työpaikalle ja avokonttorin häly on poissa.”

Korona-aikana työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on ollut aiempaa helpompaa mm. etätöiden takia

Lähde: TEKin työmarkkinatutkimus 2020

Mikä on työpaikkasi taloudellinen tilanne ja tulevaisuudennäkymät nyt verrattuna tilanteeseen ennen koronapandemiaa?

Huonoa

30 % vastaajista oli sitä mieltä, että koronakriisi on vaikuttanut heikentävästi työyhteisön hyvinvointiin ja tuottavuuteen.

29 % vastaajista koki, että koronakriisi on vaikuttanut heikentävästi omaan hyvinvointiin ja työtehoon. Eniten tätä mieltä olivat alle 30-vuotiaat vastaajat.

Yliopistosektorilla työskentelevät kokivat koronakriisin vaikuttaneen negatiivisesti muilla sektoreilla työskenteleviä useammin. Johtotehtävissä työskentelevät taas kokivat näin muita harvemmin.

"Aloitin uudessa työpaikassa juuri, kun koronakriisi iski. Työyhteisöön mukaan pääseminen on etätyössä ollut todella vaikeaa."

”Asiantuntijatyön tekeminen päivästä toiseen yksin kotona ei sovi luonteelleni. Koen menettäneeni yhteyden työkavereihini ja työyhteisööni.”

”Yhteishenki ja työntekemisen mielekkyys kärsii etätöissä. Kollegoiden kanssa ei puhuta Teams- tapaamisissa muusta kuin töistä, joten pehmeät asiat jäävät puuttumaan.”

 

Entä koronan jälkeen?

Akava Worksin tekemän kyselyn mukaan 70 % tekkiläisistä vastaajista toivoi, että koronatilanteen jälkeen merkittävä osa työhön liittyvistä tapaamisista järjestetään etäyhteyden välityksellä.

64 % tekkiläisistä vastaajista oli sitä mieltä, että saa etätöitä tehdessään enemmän aikaan kuin tehdessään töitä varsinaisella työpaikalla.

Akava Works teki laajan koronakyselyn syyskuussa 2020. Siihen vastasi kaikkiaan 14 400 akavalaista, joista 827 oli TEKin jäseniä.

Aiempi negatiivinen suhtautuminen etätyöhön on muuttunut oleellisesti. Työnantaja on ymmärtänyt sen mahdollisuudet ja työ tulee muuttumaan oleellisesti tulevaisuudessa.

Näin tutkimus tehtiin

Koronan vaikutuksista työhön kysyttiin TEKin työmarkkinatutkimuksessa, joka tehtiin loka-marraskuussa 2020. Tutkimukseen vastasi 9 449 henkilöä.

Lue koronatuloksista myös TEKin blogista: Onko korona tuonut työelämään myös jotain hyvää?

Avainsanat: