Työmarkkinatutkimus (TMT)

Diplomi-insinöörin mediaanipalkka vakituisessa työsuhteessa oli vuoden 2020 lokakuussa 5 100 euroa ja keskipalkka 5 564 euroa.

In English below.

TEK tekee vuosittain työmarkkinatutkimuksen jäsenilleen. Tutkimuksella saadaan tietoa esimerkiksi jäsenkunnan rakenteesta, sijoittumisesta työmarkkinoille, palkoista, ansioiden kehityksestä ja työajoista. Tavoitteena on saada luotettavaa ja ajantasaista tietoa jäsenistön tilanteesta edunvalvonnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tueksi. Tutkimuksesta saatua tietoa hyödynnetään myös jäsenpalveluissa kuten palkkaneuvonnassa.

TIETOA TEKIN TÄYSJÄSENISTÄ

  • keski-ikä 41 vuotta
  • naisia 24 prosenttia
  • hieman alle puolet teollisuuden palveluksessa
  • useimmat vaativissa asiantuntijatehtävissä tai keskijohdossa
  • päätoimen kuukausiansion mediaani 5 070 euroa/kk
  • noin puolet työskentelee pääkaupunkiseudulla

Työmarkkinatutkimuksen tuloksia

Työmarkkinatutkimuksen tuloksia julkaistaan TEK-lehdissä ja www-sivuilla. Työmarkkinatutkimuksen tuloksia hyödynnetään myös Palkkanosturissa.

Voit tutustua työmarkkinatutkimuksen 2020 tuloksiin allaolevan interaktiivisen visualisaation avulla. Visualisaation eri välilehdillä on tietoja eri aiheista. Voit suodattaa tietoja valikoiden avulla tai klikkailemalla kuvioita. Visualisaatio toimii parhaiten koko näytön tilassa.

 

Labour market survey

TEK annually conducts a labour market survey for its members. This survey provides information on such matters as the composition of TEK’s membership, how the members are placed within the job market, how they are paid, how their salaries are developing and what their working hours are. The goal is to gain reliable and current information on the status of TEK members for lobbying and social influencing purposes.

The data gained from the survey is also utilised in member services such as salary counselling. The results of the job market survey are published in TEK magazines and on TEK’s website. The Salary Surveyor also makes use of the results of the survey. Read more on our salary services.