Työmarkkinatutkimus (TMT)

Diplomi-insinöörin mediaanipalkka vakituisessa työsuhteessa oli vuoden 2019 lokakuussa 4 986 euroa ja keskipalkka 5 419 euroa.

TEK tekee vuosittain työmarkkinatutkimuksen jäsenilleen. Tutkimuksella saadaan tietoa esimerkiksi jäsenkunnan rakenteesta, sijoittumisesta työmarkkinoille, palkoista, ansioiden kehityksestä ja työajoista. Tavoitteena on saada luotettavaa ja ajantasaista tietoa jäsenistön tilanteesta edunvalvonnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tueksi. Tutkimuksesta saatua tietoa hyödynnetään myös jäsenpalveluissa kuten palkkaneuvonnassa.

TIETOA TEKIN TÄYSJÄSENISTÄ

  • keski-ikä 41 vuotta
  • naisia 24 prosenttia
  • hieman alle puolet teollisuuden palveluksessa
  • useimmat vaativissa asiantuntijatehtävissä tai keskijohdossa
  • päätoimen kuukausiansion mediaani 4 970 euroa/kk
  • noin puolet työskentelee pääkaupunkiseudulla

Työmarkkinatutkimuksen tuloksia

Työmarkkinatutkimuksen tuloksia julkaistaan TEK-lehdissä ja www-sivuilla. Työmarkkinatutkimuksen tuloksia hyödynnetään myös Palkkanosturissa.