APRIL UNDERWOOD Näin naisia nostetaan valtaan tekniikan alalla

|
Uutinen
Kuuntele

Yksi maailman parhaimmista tuoteosaajista, Applella, Intelillä, Twitterissä ja Googlella työskennellyt April Underwood neuvoi Slushissa miten naisia nostetaan valtaan tekniikan alan yrityksissä.

– Naiset omistavat vain 11 prosenttia pääomasta vaikka edustavat kolmannesta teknologia-alan työvoimasta. Naiset ovat selvästi aliedustettuja neljässä avainryhmässä: yritysten perustajissa, avaintyöntekijöissä, ylemmässä johdossa ja sijoittajissa. Ei siis ole ihme, että tilanteemme on se mikä on, April Underwood totesi.

Naisen dollari teknologia-alalla on 84 senttiä. Underwood muistutti, että tilanne on paljon huonompi kun tarkasteluun otetaan mukaan myös pääomien jakautuminen. Naiset, joilla on omistuksia teknologiayrityksissä, omistavat vain 49 senttiä jokaisesta miesomistajan dollarista. Underwoodilla on selvät ajatukset tämän pääomakuilun kuromiseksi. Se tapahtuu nostamalla naisten määrää neljässä avainryhmässä. Ratkaisevassa asemassa ovat startup-yritysten perustajat, pääomasijoittajat ja kasvuyritysten toimitusjohtajat. Underwoodilla, joka on perustanut #Angels -sijoittajaryhmän korjaamaan naisten perustamien yritysten puutetta teknologia-alalla, oli neuvot avainryhmille:

Startup-yritysten perustajat:

  • Kontrolloikaa sitä kuinka omistus jakautuu omassa yrityksessänne. Että omistajien pöydässä on mukana myös naisia.
  • Pitäkää huoli siitä, että yritykseenne sijoittaneet puhuvat myös naisten kanssa. 

Pääomasijoittajat:

  • Laajentakaa verkostojanne ja tarkastelkaa onko niissä myös naisia.
  • Ottakaa mukaan sijoittajiksi naisia.
  • Keskittykää ensimmäisiin rekrytointeihin.
  • Mitatkaa asioita.

Kasvuyritysten toimitusjohtajat:

  • Ottakaa osakkeet mukaan palkka-analyysiin.
  • Sisällyttäkää diversiteetin mittaamiseen myös omistusten sukupuoli- ja rotujakauma.

Muut avainryhmät:

  • Lakifirmat ja tutkijat: selvittäkää perusteellisesti data omistusten takana.
Avainsanat: