Väitöskirjapalkinto

TEK ja TFiF palkitsevat vuosittain kansainvälisesti korkeatasoisia väitöskirjoja, jotka ovat merkittävästi edistäneet tekniikan alan osaamista Suomessa.

Väitöskirjapalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena kansainvälisen mittapuun mukaan korkeatasoisesta väitöskirjasta, joka on merkittävästi edistänyt tai jonka oletetaan edistävän tekniikan alan osaamista Suomessa. Muita arvioinnissa huomioitavia tekijöitä ovat muun muassa tulosten tieteellis-tekninen uutuusarvo ja hyödynnettävyys. Palkinto on 7 500 euron arvoinen.

Pyydämme ehdotuksia palkittavista tekniikan alan yliopistojen professoreilta. Jos haluat asettaa oman työsi ehdolle, ota asia puheeksi yliopistosi professoreiden kanssa. 

TEK ja TFiF perustivat väitöskirjapalkinnon kannustaakseen diplomi-insinöörejä ja arkkitehteja jatko-opintoihin ja kohottaakseen jatkotutkintojen arvostusta. Ensimmäisen kerran palkinto jaettiin vuonna 1999.

Tutustu palkinnon saajiin

Säännöt

Hyväksytty TEKin hallituksen kokouksessa 7.10.1998

1 §

Tekniikan Akateemisten Liitto ry ja Tekniska Föreningen i Finland rf jakavat palkinnon vuosittain tunnustuksena ansiokkaasta väitöskirjatyöstä.

2 §

Palkinto myönnetään kansainvälisen mittapuun mukaan korkeatasoisesta työstä, joka on merkittävästi edistänyt, tai oletetaan edistävän tekniikan alan osaamista Suomessa. Muita arvioinnissa huomioitavia tekijöitä ovat tulosten tieteellisteknillinen uutuusarvo, aihealueen yleinen merkittävyys sekä tulosten hyödynnettävyys. Näiden lisäksi kiinnitetään huomiota työhön sisältyvään teoreettisen ja kokeellisen osuuden yhdistämiseen sekä työn vaikutukseen korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyössä.

3 §

Palkinto pyritään eri vuosina kohdentamaan huomioiden eri tekniikan aloilla tehdyt, kriteerit täyttävät työt.

4 §

Palkintoprosessin hallinnoinnista vastaa TEKin Teknologiavaliokunta. Lopullisen valinnan suorittavat TEKin ja TFiF:n hallitukset.

5 §

Palkintoon liittyvän rahasumman suuruuden järjestäjät päättävät vuosittain erikseen.

6 §

Palkinto jaetaan vuosittain TEKin toimintaan liittyvässä juhlallisessa luovutustilaisuudessa, mikäli ansiokkaita, kriteerit täyttäviä töitä löytyy.

Mikko Särelä
Mikko Särelä
Innovaatio- ja elinkeinopolitiikan asiantuntija
Avainsanat: