Korkeakouluopiskelijoita kävelemässä portaita alas Aalto-yliopiston kampuksella

Opiskelijavaikuttaminen

Opiskelijoiden ääni kuuluu vahvana TEKissä. Haku opiskelijavaikuttajaksi vuodeksi 2024 on siirtynyt eikä ole vielä auki. Tutustu alta jo ennakkoon tarkemmin, mistä on kyse!

Haku vuodelle 2024

Olemme joutuneet siirtämään aiemmin jäsenkirjeessä ilmoitettua hakuaikaa, koska TEKin uusi hallitus ei ole vielä vahvistanut vuonna 2024 toimivia valiokuntia. Ilmoitamme haun alkamisesta TEK-opiskelijat Telegram-kanavalla heti, kun mahdollista. Linkki hakulomakkeeseen löytyy tältä sivulta, kun haku alkaa.
TEK-opiskelijat (Telegram-kanava)
image with text

TEKin jäsenistä yli 20 000 on opiskelijoita. Heidän äänensä kuuluu vahvana kaikkialla – opiskelijajäsenillä on täysivaltaiset edustajat kaikilla TEKin päätöksentekotasoilla aina valtuustosta hallitukseen ja valiokuntiin.

TEK on ollut ammattijärjestönä edelläkävijä ottaessaan opiskelijajäsenet mukaan päätöksentekoon jo 1980. Alkuun opiskelijoilla oli kokouksissa vain puheoikeus; nykymuotoinen opiskelijoiden äänivaltainen edustus lisättiin sääntöihin vuonna 1994.

image with text

Mitä opiskelijaedustajat eli hallopedit tekevät?

Hallopedit edustavat opiskelijoita TEKin valiokunnissa ja tekkiläisiä Akavan opiskelijoiden valtuuskunnissa.

Valiokunnilla on merkittävä rooli TEKin toiminnassa: ne toimivat hallituksen apuna ja asiantuntijoina omilla erityisaloillaan. Opiskelijaedustajat nimitetään vain vuodeksi kerrallaan, vaikka valiokuntien kaudet muutoin ovat kolmivuotisia. Valiokunnat kokoontuvat noin 6-10 kertaa vuodessa ja hallopedien tehtävä on pitää opiskelijoiden ääntä kuuluvilla kokouksissa ja kertoa kokouksissa tehdyistä päätöksistä muille hallopedeille.

TEKin opiskelijaedustajat

Kiinnostaisiko opiskelijaedustajan tehtävä?

Haluatko valtaa, verkostoja ja asiantuntemusta? Haluatko päästä vaikuttamaan valtakunnallisesti merkittävän ja vaikutusvaltaisen toimijan linjauksiin? Opiskelijaedustajana pääset osaksi kaikkea tätä.

Opiskelijaedustajana pääset vaikuttamaan asioihin ja muodostamaan tulevaisuutesi kannalta erittäin arvokkaita verkostoja. Tutustut sekä todella kokeneisiin tekkiläisiin asiantuntijoihin että muihin opiskelijavaikuttajiin ympäri Suomen. Pääset myös syventymään oman valiokuntasi aiheisiin.

Kaikki kokouksiin liittyvät kulusi korvataan (esim. matka- ja majoituskulut). Suurin osa kokouksista on Helsingissä. Lisäksi pääset mukaan esimerkiksi TEKin Halloped-koulutukseen, Opiskelijavaikuttajaseminaariin ja Saimaa-ilmiöön.

Opiskelijaedustajia haetaan avoimella haulla aina loppusyksystä. Ilmoitamme haun avautumisesta TEKin viestinnässä, kuten jäsenkirjeissä ja somessa. Hakukelpoisia ovat kaikki TEKin opiskelijajäsenet. Aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä ei vaadita. Kokemusta tärkeämpää on innostus ja motivaatio tulla mukaan toimintaan, vaikuttaa asioihin sekä oppia uutta.

Mihin toimielimiin hallopedeja nimetään ja kuinka paljon?

Yhteensä TEKin hallintoon nimetään vuosittain 21 varsinaista opiskelijaedustajaa + 12 varaedustajaa. 

TEKin hallituksessa toimii yksi edustaja ja tämän varajäsen, heidän toimikautensa on kalenterivuosi. 

TEKin valiokuntiin valitaan 11 varsinaista opiskelijaedustajaa ja 11 varaedustajaa seuraavasti: 

  • Koulutusvaliokuntaan valitaan kolme varsinaista opiskelijaedustajaa sekä kolme varaedustajaa vuodeksi.
  • Jäsen- ja järjestöasiain valiokuntaan, Kunnan valiokuntaan, Teknologiavaliokuntaan, Uravaliokuntaan, Valtion valiokuntaan, Yksityisen sektorin valiokuntaan, Korkeakouluvaliokuntaan sekä Yrittäjyysvaliokuntaan valitaan kuhunkin yksi varsinainen opiskelijaedustaja sekä hänelle yksi varasedustaja. Opiskelijoiden varaedustajat saavat halutessaan osallistua kokouksiin.
  • Nuorten valiokuntaan haetaan viittä edustajaa kolmivuotiskaudelle. 

Valtuustoon sekä Nuorten valiokuntaan valitaan paikkakuntaiset edustajat paikallisyhdistysten kautta. Mikäli nämä paikat kiinnostavat sinua, ole yhteydessä oman paikkakuntasi järjestöön:

Aalto-yliopisto: AYY

LUT-yliopisto: LTKY

Oulun yliopisto: OTY

Tampereen yliopisto: Tampereen Teekkarit

Turun yliopisto/Åbo Akademi: Teekkarikomissio

Vaasan yliopisto: Tutti

Matemaattis-luonnontieteellinen: ML-yhdistys

Lisäksi Akavan opiskelijoiden valtuuskuntaan valitaan TEKistä neljä edustajaa vuosittain.