Henkilöt kättelevät toimistolla

Kunniajäsenet

Kunniajäsenyydellä annetaan tunnustusta tekniikan tai teollisuuden alalla ansioituneille henkilöille.

TEKin valtuusto voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on tekniikan tai teollisuuden alalla tai muutoin erityisen ansioitunut. Kunniajäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan ja äänestyksiin. 

Kunniajäseniä on kutsuttu vuodesta 1916 lähtien ja heitä on vuosien saatossa ollut yli 70.

Tällä hetkellä kunniajäseniä ovat:

DI Matti Kaario

TkT Outi Krause

DI Markku Markkula

DI Mårten Mickos

Ph.D. Yrjö Neuvo

DI Kari Rahkamo

TkL Pekka Rytilä

TkL Antti Saarialho

TkT Anne Stenros

TkT Paavo Uronen

Avainsanat:
TEK