Sisällöt avainsanalla: Lakitieto

Vuosilomasta säädetään laissa, ja sen tarkoituksena on ylläpitää työntekijän työkykyä ja jaksamista. Vuosilomalaki koskee pääsääntöisesti kaikkia työsuhteessa olevia.
Uutinen | 23.5.2017
Avainsanat:
Syyskuun alussa vuorotteluvapaan ehtoja tiukennettiin. Mikä muuttui?
Uutinen | 10.9.2014
Työttömyysturvan kertymisen kannalta on tärkeää kuulua oikeaan työttömyyskassaan.
Uutinen | 20.10.2014
Jos palkanmaksu viivästyy, kannattaa ensin olla yhteydessä työnantajaan. Palkkaturva auttaa, kun työnantaja on vararikon partaalla.
Uutinen | 19.3.2014
Avainsanat:
Tuoreen käräjäoikeuden päätöksen mukaan palkaton isyysrahakausi ei ole pätevä syy olla maksamatta työehtosopimuksen mukaista palkankorotuksen kertaerää.
Uutinen | 19.3.2014
Avainsanat:
Yhteistoimintalaki eli yt-laki mielletään usein irtisanomislaiksi. Laki mahdollistaa kuitenkin huomattavasti monipuolisemman asioiden käsittelyn kuin mitä julkinen keskustelu antaa ymmärtää.
Uutinen | 11.12.2013
Isän käyttöön korvamerkitty isyysraha piteni 54 arkipäivään vuoden alusta. Nämä vapaat isä voi käyttää entistä joustavammin ennen kuin lapsi on täyttänyt kaksi vuotta.
Uutinen | 6.2.2013
Yhteistyö ja toimeen tuleminen alaisten kanssa kuuluu esimiehen velvollisuuksiin. Joskus tilanne silti kärjistyy työpaikalla: yhteistyö esimiehen ja alaisen kesken käy mahdottomaksi. Miten siitä selvitään, jos vika on hankalassa alaisessa?
Uutinen | 13.9.2011
Työsuhteen päättösopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jossa osapuolet sopivat yhdessä työsuhteen päättymisestä ja työsuhteen päättämisen ehdoista.
Uutinen | 10.12.2014
Avainsanat:
Lakimuutoksen myötä ansiopäiväraha on laskenut tämän vuoden alusta alkaen yli 3 116 euroa ansaitsevien osalta.
Uutinen | 14.1.2015
Avainsanat: