Tulevaisuuden osaaminen

Tulevaisuuden osaaminen

Voimme menestyä siten, että osaamisemme on askeleen muita edellä. Tämä pätee niin osaajiin kuin koko yhteiskuntaankin.

Tulevaisuuden osaaminen ei synny tyhjästä. Suomi on aina menestynyt sillä, että olemme olleet valmiita investoimaan koulutukseen ja tutkimukseen. Tämä resepti ei ole kuitenkaan vain meidän hallussamme - myös muut maat ovat tässä kilpailussa mukana. 

TEKin näkemyksen mukaan menestys saavutetaan, kun jokainen ottaa vastuun oman osaamisensa kehittämisestä, ja julkinen ja yksityinen sektori panostavat merkittävästi enemmän koulutukseen ja tutkimukseen.

Jotta pärjäämme, on tekniikan yliopistojemme resurssit nostettava EU:n kärkisijoille. Pelkästään tämä ei kuitenkaan riitä, sillä meidän on uskallettava uudistaa resurssien käyttöämme ja myös korkeakoulukenttämme rakenteita.

TEKin mielestä meidän tulee:

  • uudistaa Suomen korkeakoulujen rahoitusta ja korkeakoulujärjestelmää
  • luoda yliopistoihin kansainvälinen oppimis- ja tutkimusympäristö sekä tiivistää niiden yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa
  • ottaa ennakoiva ote osaamisen uudistamiseen ja luoda korkeakoulutetuille aito mahdollisuus syventää ja laventaa osaamistaan
  • digitalisoida oppimisympäristö ja –menetelmät 2020-luvulle – myös peruskouluissa
  • rakentaa innovaatiokilpailukykymme uudestaan korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyöllä.

 

Asiasanat: