Kestävä yhteiskunta

Kestävä kehitys

Miksi tarvitaan kestävän kehityksen osaamista? Miten toimia eettisesti insinöörityössä? Miten tekniikan ammattilaiset ja yritykset voivat luoda kestävää yhteiskuntaa?

Teknologialla on vahva vaikutus yhteiskuntaan ja ympäristöön. Tekniikka ei kuitenkaan ole arvovapaata, vaan tekniikan kehittymiseen vaikuttavat moninaiset yhteiskunnalliset ja poliittiset intressit. Tekniset ratkaisut perustuvat myös käyttäjiensä valintoihin. Kestävän kehityksen osaaminen on siten meille kaikille kuuluvaa ja kaikilta edellytettävää osaamista.

Vastuu ja mahdollisuus

Tekniikan akateemiset työskentelevät usein tutkimus- ja kehitystehtävissä, suunnittelussa ja johdossa. Jos kestävän kehityksen haasteisiin halutaan vastata, on heillä keskeinen rooli kehittää kestävämpää tekniikkaa ja muuttaa rakenteita kestävämmäksi. Tekniikka ja tiede ilmentävät ihmisten tietoa ja taitoa hyödyntää ympäristöä ja luonnonvaroja hyvinvointinsa edistämiseen. Niiden kehitys siis pitkälti määrittää inhimillisen hyvinvoinnin ja ympäristön hyvinvoinnin suhdetta.

Kestävä kehitys ei ole tekniikan akateemisten näkökulmasta vain pakko tai vastuukysymys, vaan siihen liittyy suuria mahdollisuuksia. Esimerkiksi energia- ja materiaalitehokkaat ratkaisut ovat yksi keskeinen liiketoimintamahdollisuus. Tämän lisäksi kestävä kehitys on mahdollisuus nostaa ammattikunnan roolia ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

tekniikan etiikka

Suurten kokonaisuuksien ja niiden kestävän kehityksen ulottuvuuksien hahmottamisen taustalla tärkeää on myös yksilön oman ammatillisen roolin hahmottaminen. On tärkeää ymmärtää tekniikan ja yhteiskunnan välinen vastavuoroinen suhde. Tätä kautta mukaan tulevat myös vastuuseen ja etiikkaan liittyvät kysymykset. Tekniikan etiikka antaa näkökulmaa tarkastella kestävän kehityksen arvoihin liittyviä kysymyksiä.

Kestävää liiketoimintaa

Ympäristö- ja cleantech-ala on yksi voimakkaimmin kasvavista kansainvälisen liiketoiminnan kasvualueista. Suomalaisella osaamisella ja yrityksillä on liiketoiminta-alueella paljon potentiaalia ja hyödynnettävää.

Yli 80 prosenttia tekniikan akateemisista työskentelee elinkeinoelämässä. Uskomme, että maailma pelastuu vain, jos kykenemme tekemään kestävästä kehityksestä kannattavaa liiketoimintaa. Keinoja, joiden avulla yritys voi edistää ympäristömyötäistä toimintaa omassa liiketoiminnassaan ovat mm. sitoutuminen jatkuvaan parantamiseen, energia- ja materiaalitehokkuus, ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu, yrityksen ympäristöstrategia ja  -johtamisjärjestelmä sekä ympäristö- ja yhteiskunta-asioista raportoiminen.

Kohti kestävää yhteiskuntaa

Haluamme rakentaa kestävää hyvinvointiyhteiskuntaa. Se kulminoituu sekä ekologiseen, taloudelliseen että sosiaaliseen kestävyyteen. Mahdollistetaan yhdessä kestävä hyvinvointi teknologian mahdollisuuksia hyödyntäen!

" Kestävä kehitys on toimintamme ydin. Meille se tarkoittaa sitä, että autamme asiakkaitamme hyödyntämään luonnonvaroja kestävimmällä mahdollisella tavalla ja pyrimme yhdessä heidän kanssaan löytämään kestävimmät teknologiaratkaisut."

minna aila, outotecin markkinointi-, viestintä- ja yritysvastuujohtaja