Päätöksenteko

Jäsenten keskuudestaan valitsema valtuusto on TEKin ylin päättävä elin.

TEKin päätöksenteko perustuu jäsendemokratiaan. Myös opiskelijäsenillä on edustus valtuustossa, hallituksessa ja valiokunnissa. Valtuusto valitaan suoralla jäsenvaalilla kolmen vuoden välein. 

Valtuustosopimus

Säännöt

Luottamuselimet