Päätöksenteko

Jäsenten keskuudestaan valitsema valtuusto on TEKin ylin päättävä elin.

TEKin vaalit

 

2017 on TEKin vaalivuosi. Tutustu TEKin vaalisivustoon vaalit.tek.fi

TEKin päätöksenteko perustuu jäsendemokratiaan. Myös opiskelijäsenillä on edustus valtuustossa, hallituksessa ja valiokunnissa. Valtuusto valitaan suoralla jäsenvaalilla kolmen vuoden välein. 

Säännöt

Luottamuselimet