Lakikirja, selata, lakitieto

Lakitieto

Lakitietopankista löydät kattavasti tietoa työlainsäädännöstä ja erilaisista työelämän tilanteista.

Huomaathan, että lakitietosivujen sisältö on vain jäsentemme käytettävissä. Lakineuvonnan yhteystiedot löydät täältä.

Jos et ole vielä jäsen, liity nyt!

Tutustu myös usein kysyttyihin lakikysymyksiin

 

Työsopimuksen tekeminen ja muuttaminen

Työsopimuksen teko

Johtajan työsopimus

Koeaika

Määräaikainen työsopimus

Kilpaileva toiminta ja kilpailukieltosopimus

Liikesalaisuudet sekä salassapitosopimus

Etätyösopimus

Työsuhteen ehtojen muuttaminen

Työsuhteen päättäminen tai päättyminen

Irtisanomisaika

Työsopimuksen irtisanominen työntekijän toimesta

Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet

Työntekijästä johtuva irtisanomisperuste

Työsopimuksen purkaminen työntekijän toimesta

Työsopimuksen purkaminen työnantajan toimesta

Työsopimuksen päättämismenettely

Sopimus työsuhteen päättämisestä

Muutosneuvottelut

Yhtä työntekijää koskeva yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä

Irtisanotun työntekijän takaisin ottaminen

Työllistymisvapaa

Irtisanotun tai lomautetun muutosturva

Eroamisikä

Työtodistus

Lisätietoa työsuhteisiin liittyen löydät oppaistamme

Työaika

Työaika – mikä kaikki on työaikaa?

Työaikalain soveltamisala

Ylityö, lisätyö ja sunnuntaityö

Vaihteleva työaika

Vuosiloma

Vuosiloma

Lomaraha ja lomaltapaluuraha

Säästövapaa

Perhevapaat

Vanhempainvapaa

Hoitovapaa

Osittainen hoitovapaa

Tilapäinen hoitovapaa

Poissaolo pakottavista perhesyistä

Poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi

Tutustu perhevapaalta paluun usein kysyttyihin kysymyksiin

Muut poissaolot

Sairasloma ja sairausajan palkka

Opintovapaa

Vuorotteluvapaa

Luottamustehtävät

Luottamusmies

Luottamusvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutettu

Hallintoedustus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Syrjintäkielto ja tasapuolinen kohtelu

Tasa-arvolain vastainen syrjintä

Työpaikkakiusaaminen (häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu)

Muut työsuhdeasiat

Jatkuva vuoropuhelu

TEKin vastuu- ja oikeusturvavakuutus

Lomautus

Konkurssi

Varoitus

Palkkaturva

Palkanmaksun viivästyminen

Liikkeen luovutus

Työsuhdekeksinnöt

Huumausainetestit

Kameravalvonta

Sähköpostiviestin suoja

Vanhentumisajat

Ota yhteyttä lakineuvontaan
Puhelinneuvonta palvelee arkisin klo 9-12