Sisällöt avainsanalla: työmarkkinatutkimus (TMT)

Vanhemmat vauvan kanssa, toinen vanhempi on tietokoneen ääressä ja toinen pitää vauvaa.
Alle 1-vuotiaiden lasten vanhemmista joka neljäs (24 %) arvioi, että perhevapaan käyttäminen vaikuttaa haitallisesti urakehitykseen. Kaikista vastaajista luku on 12 %. Tulos selviää Tekniikan akateemiset TEKin työmarkkinatutkimuksesta 2023. Vastaajat ovat TEKin jäseniä ja työskentelevät tekniikan alalla.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/joka-neljas-vauva-arkea-elava-pelkaa-perhevapaan-haittaavan-urakehitysta

Piirros henkilöstä, joka kantaa suurta paperipinoa, läppäriä ja kelloa.
Säännöllinen työaika on työaikalain mukaan enintään kahdeksan tuntia päivässä tai neljäkymmentä tuntia viikossa. Ylityö on työtä, joka ylittää nämä enimmäisrajat.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/paljonko-tekkilaiset-tekevat-ylitoita

Henkilö katsoo puhelinta.
Tekkiläisten yrittäjien keskimääräiset tulot kasvoivat varsin hyvin vuoteen 2022 verrattuna, päätoimisilla keskiarvotulot nousivat yli 10 % ja sivutoimisilla 9 %. Valtaosa tekkiläisistä yrittäjistä on yksinyrittäjiä, tyypillisesti yritys tarjoaa palveluita. Kärjessä ovat tietojenkäsittelypalvelut ja arkkitehti-/insinööripalvelut.

https://www.tek.fi/fi/tietoa-tekista/tutkimus/tek-tutkii-tyoelama-ja-tyosuhteet/yrittajyyskatsaus-2023

Henkilöitä pöydän ääressä.
Diplomi-insinöörin mediaanipalkka vakituisessa työsuhteessa oli vuoden 2023 lokakuussa 5 597 euroa ja keskipalkka 6 051 euroa. Työmarkkinatutkimus luotaa tekkiläisten työelämää ja palkkoja.

https://www.tek.fi/fi/tietoa-tekista/tutkimus/tek-tutkii-tyoelama-ja-tyosuhteet/tyomarkkinatutkimus-2023

Kuvassa eri ammattien edustajia.
Työmarkkinatutkimus. Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten mediaanipalkka oli vuoden 2023 lokakuussa 5 534 euroa kuukaudessa. Alojen ja toimiasemien välillä on suuriakin eroja palkoissa.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/tyoehtosopimus-on-tavallisin-syy-palkankorotukselle

Kaksi kypäräpäistä työmaalla.
Tekniikan akateemiset TEKin työmarkkinatutkimuksen mukaan selvästi tavallisin syy palkankorotukselle oli työehtosopimuksessa sovittu yleiskorotus.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/diplomi-insinoorin-mediaanipalkka-nousi-5-597-euroon-tyoehtosopimuksen-kirjaus-tavallisin-syy-palkankorotukselle

Piirroshahmo pinoaa kirjoja portaiksi.
Tekniikan akateemiset TEKin työmarkkinatutkimuksen mukaan kolme neljästä vastaajasta kertoo kehittävänsä osaamistaan tavoitteellisesti. Moni haluaisi opiskella nykyistä enemmän.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/ajan-puute-on-suurin-este-opiskelulle

Yrittäjä istuu läppärin ääressä.
Tekkiläiset yrittäjät ovat olleet tyytyväisiä TEKin tarjoamiin palveluihin, jos ovat niitä käyttäneet.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/paatoimisten-yrittajien-ansiot-nousivat

Kaksi henkilöä katselee läppäriä pöydän ääressä.
Päätoimisten tekkiläisten yrittäjien tulot kasvoivat, sivutoimisten taas laskivat vuoteen 2021 verrattuna. Tekkiläinen yrittäjyys on tyypillisesti sivutoimista oman osaamisen hyödyntämistä, mielenkiinnon seuraamista tai lisäansioiden hankintaa.

https://www.tek.fi/fi/tietoa-tekista/tutkimus/tek-tutkii-tyoelama-ja-tyosuhteet/yrittajyyskatsaus-2022

Maahan pudonnut kuumailmapallo.
Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten mediaanipalkka oli lokakuussa 2022 3,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan kuluttajahinnat nousivat kuitenkin 8,3 prosenttia.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/reaalipalkat-laskivat