Sisällöt avainsanalla: luottamusvaltuutettu

Kim Englund
Henkilöstön edustaja auttaa työpaikan henkilöstöä työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Hän on myös neuvottelija sekä sopija henkilöstön ja työnantajan välillä. Tässä esittelemme yhden heistä.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/henkiloston-edustaja-2024-kim-englund-koulutuspaallikko-withsecure-oyjlla

Työntekijät, joilla ei ole työehtosopimuksessa tarkoitettua luottamusmiestä, voivat valita keskuudestaan luottamusvaltuutetun.

https://www.tek.fi/fi/palvelut-ja-edut/tyosuhde-ja-laki/lakitieto/luottamusvaltuutettu

Liittojen neuvottelemilla työehtosopimuksilla on keskeinen rooli siinä, onko meillä varaa, aikaa ja energiaa perheelle, ystäville, harrastuksille, rakkaudelle sekä muulle työn ulkopuoliselle elämälle.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/mita-tekemista-liiton-jasenyydella-hyvan-elaman-kanssa

Naisten eteneminen työuralla tyssää tekniikan alalla keskijohtoon. TEK:n Susanna Bairohin mielestä osasyynä on hyytävä kulttuuri. Asenteet muuttuvat, kun teot muuttuvat ensin.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/miehet-ja-naiset-suosivat-miesta

Päätös ei koske kaikkia järjestäytymättömiä.
Uutinen

https://www.tek.fi/fi/uutiset-blogit/kko-ylemmat-toimihenkilot-saavat-luottamusvaltuutetun