Ossi Martikka

Henkilöstön edustaja 2024: Ossi Martikka, johtava asiantuntija LAB-ammattikorkeakoulussa

|
Uutinen

Henkilöstön edustaja auttaa työpaikan henkilöstöä työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Hän on myös neuvottelija sekä sopija henkilöstön ja työnantajan välillä. Tässä esittelemme yhden heistä.

Nimi

 • Ossi Martikka

Mitä teet työksesi ja missä organisaatiossa? 

 • Olen johtava asiantuntija LAB-ammattikorkeakoulussa. Toimenkuva on melko laaja sisältäen TKI-toiminnan eri osa-alueet, lisäksi suuressa roolissa ovat ulkoisen rahoituksen hankkiminen, kansainvälistyminen ja toiminnan kehittäminen. Oma osaaminen painottuu materiaalien kehittämiseen ja erilaisiin teknisiin ratkaisuihin - tavoitteena kaikessa tekemisessä on kestävyys ja uusiutuvien resurssien käytön edistäminen.

Mikä on henkilöstön edustajaroolisi? 

 • Luottamusmies ja työsuojeluvaravaltuutettu

Kauan olet ollut henkilöstön edustajana?

 • muutaman kuukauden/pari vuotta

Edustettavien määrä? 

 • yli 220

Miksi ryhdyit henkilöstön edustajaksi? 

 • Halusin tuoda omaa kokemusta ja tietämystä mukaan toimintaan, toisaalta halusin tietää tarkemmin, kuinka suoraan henkilöstöön liittyvistä asioista päätetään ja parhaassa tapauksessa sovitaan. Lisäksi toivoin, että henkilöstön edustajana pysyisi paremmin asioista perillä ja pääsisi parhaassa tapauksessa vaikuttamaan niihin etukäteen.

Mitä olet saanut aikaiseksi henkilöstön edustajana? 

 • En usko, että mitään merkittävää välitöntä muutosta, mutta antamalla kohtuullisen suoraa palautetta eri asioihin toivon herätelleeni tarkastelemaan asioiden eri puolia ja vaikutuksia entistä laajemmin. Olen ainakin paikallisesti onnistunut herättämään keskustelun eri henkilöstöryhmien edustajien yhdenvertaisesta kohtelusta ja kuulemisesta. Lisäksi olen kriittisellä tarkastelulla työntekijöiden oikeuksiin liittyviin erillissopimuksiin saanut heräteltyä tarkempaa selvittelyä niiden tarpeellisuudesta ja merkityksellisyydestä.

Mikä on henkilöstön edustajana vaikeinta? 

 • Se, että asiat tulevat usein ilmoitusluontoisina - on melko turhauttavaa kuulla jo tehdyistä päätöksistä, kun työehtosopimuksessa on määritelty, että asioista keskustellaan. Monet asiat ovat sellaisia, joita on yritetty edistää vuosikausia; vain aniharvat asiat etenevät nopeasti.

Mikä on henkilöstön edustajana helpointa? 

 • Osallistua keskusteluihin ja neuvotteluihin, kun tietää että oman tekemisen taustalla on vahva tuki.

Mikä on henkilöstön edustajana parasta? 

 • Huomata, että on pystynyt tuomaan uuden näkökulman asioihin, joka käynnistää jonkin positiivisen kehityskulun. Parasta on myös ollut kertoa rehellisiä näkemyksiä eri asioiden todellisesta tilasta sekä tehtyjen päätösten käytännön vaikutuksista.

Mikä on henkilöstön edustajana pahinta? 

 • Nykyinen pahin hetki on ollut työntekijän avustaminen ja tukeminen kuulemistilaisuudessa. Vaikka pystyn varmistamaan, että edustettava ei ole yksin, ovat tällaiset tilanteet aina todella raskaita. Pahinta jatkuvassa toiminnassa on se, että meiltä toivotaan nopeita ratkaisuja ja muutoksia nykytilaan, mutta niitä harvemmin tapahtuu, ainakaan parempaan suuntaan.

Mitä tukea saat tai kaipaat neuvottelujärjestöltäsi? 

 • Ihan käytännön neuvoja sopimusten tulkintaan sekä käytänteihin työpaikalla - näihin sekä saan tukea että toivoisin enemmänkin. YTN:n edustajat ovat uusi asia ammattikorkeakouluissa - siksi tilanne on kaikille vielä outo.

Kenelle suosittelet henkilöstön edustajaksi ryhtymistä? 

 • Pitkäjänteiselle puurtajalle joka on kiinnostunut paikallisesta henkilöstöön vaikuttavasta toiminnasta. Aito halu parantaa omaa ja muiden työpaikkaa on varmasti myös eduksi, kuten tietty määrä itsehillintää.

Kenelle et suosittelisi henkilöstön edustajaksi ryhtymistä? 

 • Lyhytpinnaiselle henkilölle, edustajan toimessa kyse ei myöskään ole omasta edusta tai hyödystä.

Mikä pitää kiireisenä päivällä? 

 • Työ... Uusien ideoiden ja asioiden kehittely, uusien hankkeiden hakeminen ja nykyisten hoitamien kunnialla, ihmisten kanssa keskustelu.

Mikä valvottaa öisin? 

 • Parhaimmillaan uudet ideat, pahimmillaan tuleva kuulemistilaisuus, joka voi määrittää työntekijän työsuhteen jatkon.

Mistä työpaikoilla keskustellaan juuri nyt? 

 • Kiire ja epärealistisiksi koetut tavoitteet. Onneksi kesälomakausi lähestyy, niin keskustelut kääntyvät enemmän lomasuunnitelmiin.

Mistä pitäisi keskustella? 

 • En halua sanoa mistä pitää keskustella, mutta voisi puhua esimerkiksi mitä konkreettista kehittämistä pitäisi tehdä tai kuinka asioiden muuttua työpaikalla. Joka tapauksessa keskustelun pitäisi olla avointa ja rakentavaa.

Jotain muuta, mitä haluaisit kertoa? 

 • Hyvää kesää ja pidetään loma lomana!