Kaksi henkilöä keskustelee, pöydällä on puhelin ja avoin opas.

Information till kandidaten

På den här sidan hittar du information om kandidatur, kandidatuppgifter och tidtabeller.

image with text

Kandidatens tidtabell i ett nötskall

  • Acceptera din kandidatur senast den 6 februari kl.12.00
  • Du kommer att få information om din kandidatur och dina kandidatuppgifter den 13 februari
  • Kontrollera dina kandidatuppgifter senast den 27 februari kl. 12.00. Kandidatuppgifterna publiceras till exempel i kandidatförteckingen som TEK sammanställt och uppgifterna kan inte ändras efter denna deadline.
  • Fyll i valmaskinen 28.2 kl. 12.00 –13.3 kl. 12.00
Ask about elections
You can contact the election team in all questions regarding elections.