Henkilöllä on kädessä puhelin, jonka näytöllä lukee TEK:s val.

Rösta i TEK:s val

Röstningstig har tagit slut.

Suomeksi In English

Omröstningsperioden avslutades den 3 april kl. 23.59. Resultatet av valet har publicerats här.

Hur kan jag rösta?

Du kan rösta elektroniskt eller per post från och med den 20.3 kl. 9.00. Om du röstar på båda sätten räknas bara den elektroniska rösten.

Alla röster ska vara framme före den 3.4.2023 kl. 23.59. Röster som kommer fram med posten efter det hinner inte med i rösträkningen och beaktas inte i valet. På den elektroniska röstningssidan kan man inte rösta efter den 3.4.2023 kl. 23.59.

Elektronisk röstning

Den elektroniska röstningen börjar måndagen den 20.3.2023 kl. 9.00 och slutar måndagen den 3.4.2023 kl. 23.59. Den elektroniska röstningen sker på en separat röstningssida. Vi skickar en länk till röstningssidan till alla röstberättigade när röstningen börjar.

Du kan identifiera dig med dina finska bankkoder eller i två steg genom att ange en e-postadress eller ett telefonnummer dit vi skickar en separat kod. Du kan logga in på röstningssidan med koden. Observera att e-postadressen eller telefonnumret måste motsvara den information du har angett i OmaTEK-medlesmportal. Om du uppdaterar dina uppgifter under omröstningsperioden, vänligen observera att det kan bli ett par dagars försening med att överföra dina uppgifter.

Rösta elektroniskt här

Läs mer om elektroniskt val

Röstning per post

Röstningen per post börjar måndagen den 20.3.2023 kl. 9.00 och slutar måndagen den 27.3 kl. 23.59. Vi skickar kandidatlistorna och röstsedeln med kuvert per post till de medlemmar som inte valt elektronisk valkommunikation i OmaTEK medlemsportalen före den 10.2.2023. Var snäll och rösta snabbt om du röstar per post – vi rekommenderar att du postar din röst så fort du fått röstsedeln.

Varje väljare har en unik kod, som tekniskt säkerställer att väljaren endast kan avge en röst. Det går inte att koppla ihop väljaren och rösten utifrån koden, den används endast för teknisk avläsning.

Röstningsanvisningar

1. Anteckna på röstsedeln numret på din kandidat. Täck inte över koden eller gör några andra anteckningar på röstsedeln.

2. Ta loss röstsedeln och sätt den i svarskuvertet utan att vika röstsedeln. Röstsedeln är personlig och måste returneras i det kuvert som medföljer detta brev. Om det finns mer än en röstsedel i kuvertet kommer de alla att ratas.

3. Posta svarsbrevet så snart som möjligt. Poströstningstiden går ut den 27.3.2023 och röster som kommit in senast den 3.4.2023 beaktas.

Vem kan jag rösta på?

Alla kandidaterna har samlats i denna lista.

När du röstar måste du välja en kandidat för ditt område. Ditt valområde bestäms enligt din bostadsortinfo i TEK:s medlemsregister 1.1.2023. Om du bor utomlands kan du rösta på en kandidat för vilket valområde som helst. Medlemmar i TFiF-TEK kan rösta bara på kandidater i TFiF:s valkrets.

Du kan bekanta dig med kandidaterna i valmaskinen. I valmaskinen kan du söka efter den kandidat som delar dina värderingar och åsikter bäst.

Öppna valmaskinen

Valkrets och valområden

Valkrets Teknikens Akademiker rf (TA) (totalt 66 platser)

Södra valområdet: Nyland (32 platser)

Västra valområdet: Åland, Sydösterbotten, Egentliga Tavastland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Päijänne-Tavastland, Satakunta och Egentliga Finland (21 platser)

Östra valområdet: Södra Karelen, Södra Savolax, Kymmenedalen, Norra Karelen och Norra Savolax (6 platser)

Norra valområdet: Kajanaland, Lappland och Norra Österbotten (7 platser)

TFiFs valkrets omfattar hela landet (4 platser)

Att rösta elektroniskt är en miljögärning

Vi uppmuntrar alla att rösta elektroniskt och välja elektronisk valinformation för att vi ska kunna minska mängden material som skickas per post.

För varje elektroniskt avgiven röst donerar vi 3 euro till nytta för miljön och som elektronisk röstare kan du också vara med och välja donationsmålet från vår lista. Läs om donationsmålen här.

Läs mer om att rösta elektroniskt

Tidtabell

  • Rösträtten och valbarheten bestäms enligt situationen 1.1.2023. Röstberättigade och valbara är personmedlemmar (utom studerandemedlemmar) i Teknikens Akademiker rf och Tekniska Föreningen i Finland (TFiF-TEK), vars medlemskap är i kraft den 1.1.2023.
  • Klagotiden för valbarheten 10.1 – 24.1.
  • Kandidatnominering 10.1 kl. 9.00 – 6.2 kl. 12.00.
  • TEK:s valnämnden fastställer kandidatlistor 27.2.
  • Valmaskinen är öppen för kandidaterna 28.2 – 13.3 kl. 12.00.
  • Valmaskinen är öppen för alla medlemmar 13.3 efter kl. 12.00 – 3.4. kl. 23.59.
  • Röstningstiden börjar den 20.3 kl. 9.00.
  • Poströstningstiden går ut den 27.3.2023 och röster som kommit in senast den 3.4.2023 beaktas.  
  • Alla röster ska vara framme före den 3.4 kl. 23.59.
  • Valresultatet offentliggörs den 5.4.
Keywords: