Yrityksen perustaminen

Ota huomioon nämä asiat, kun perustat yrityksen.

Perustamisen vaiheet

Yrityksen perustaminen käsittää seuraavat vaiheet, joita yleensä tehdään samanaikaisesti:

 • Liikeidea: mitä, miten, kenelle?
 • Liiketoimintasuunnitelma sekä myynti-, kannattavuus- ja rahoituslaskelmat
 • Yritystoiminnan luvanvaraisuuden selvittäminen
 • Rahoituksen järjestäminen
 • Yritysmuodon valinta: toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö vai osuuskunta
 • Perustamisilmoitus Yritystietojärjestelmään sekä ilmoitus kaupparekisteriin ja Verohallintoon
 • Vakuutukset
 • Kirjanpidon järjestäminen.

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ei ole pakollista, mutta sitä suositellaan, sillä se auttaa hahmottamaan ja suunnittelemaan yrityksen toimintaa ja kannattavuutta. Sitä tarvitaan myös haettaessa starttirahaa TE-toimistosta tai yritystukia ELY-keskuksesta. Suunnitelmassa käydään läpi tuotteen tai palvelun ominaisuudet, asiakkaat, markkinat, yrittäjän tai tiimin osaaminen sekä markkinointi. Laskelmien avulla selvitetään lisäksi kannattavuus ja tarvittavan rahoituksen suuruus. Suunnitelmaa kannattaa päivittää säännöllisesti vastaamaan esimerkiksi muuttuvia markkinatilanteita. Seuraavassa on kuvattu liiketoimintasuunnitelman esimerkkirakenne:

 1. Liikeidea: mitä, miten, kenelle?
 2. Osaaminen (oma ja yhtiökumppanit)
 3. Tuotteen tai palvelun kuvaus
 4. Asiakkaat ja asiakkaiden tarpeet
 5. Markkinat: laajuus ja markkinoiden kehitys
 6. Markkinat: laajuus ja kehitys
 7. Markkinointi ja mainonta
 8. Riskit
 9. Immateriaalioikeudet
 10. Kannattavuus-, myynti- ja rahoituslaskelmat

Lisää ja yksityiskohtaisempaa tietoa yrityksen perustamisesta löytyy muun muassa Uusyrityskeskusten oppaasta alkaville yrittäjille tai  Yrityksen perustamisoppaasta.

 

Asiasanat: