Yt-neuvottelut koettelivat viime vuonna

|
Uutinen
Kuuntele

TEKin työmarkkina­tutkimuksen mukaan irti­sanomiset kohdistuivat kokeneisiin 
työntekijöihin.

Työmarkkinatutkimuksen vastaajista yli 40 prosenttia kertoi, että omalla työpaikalla oli käyty tuotannollis-taloudelliset yhteistoimintaneuvottelut viimeisten 12 kuukauden aikana.

Yt-neuvotteluja käytiin eniten yliopistosektorilla: 77 prosenttia yliopistoissa työskentelevistä kertoi, että omalla työpaikalla oli käyty yt-neuvottelut.

Vastaajista yli viidennes oli itse kuulunut työpaikallaan käytyjen yt-neuvottelujen piiriin. Yliopistosektorilla työskennelleistä yt-neuvottelujen piiriin oli kuulunut 43 prosenttia, yksityisellä sektorilla 22 prosenttia, valtiolla 19 prosenttia ja kuntasektorilla 18 prosenttia.

TEK auttaa yt-tilanteessa

Yt-neuvottelujen piiriin kuuluneista oli irtisanottu 7 prosenttia ja lomautettu määräajaksi tai toistaiseksi joka kymmenes. 5 prosenttia oli irtisanoutunut itse ja ottanut niin sanotun irtisanomispaketin. 9 prosentilla työsuhteen ehdot (esimerkiksi tehtävät, palkkaus tai muut työehdot) olivat muuttuneet. 

57 prosentilla yt-neuvottelujen piirin kuuluneista työsuhde jatkui neuvottelujen jälkeen ennallaan.

Irtisanomiset kohdistuivat suhteellisesti eniten kokeneisiin työntekijöihin, 55–64-vuotiaisiin. 45–54-vuotiaat olivat puolestaan ottaneet suhteellisesti useimmin irtisanomispaketin. 

TEK auttaa jäseniään yt-tilanteessa. Noin neljännes yt-neuvottelujen piiriin kuuluneista oli ollut yhteydessä työpaikkansa luottamusmieheen tai käyttänyt hyödykseen TEKin kotisivujen yt-neuvottelujen tietopakettia.

Neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n liittojen järjestämään yt-infoon oli osallistunut joka viides.

Yt-neuvotteluista kysyttiin osana TEKin työmarkkinatutkimusta. Siihen vastasi noin 9 500 TEKin jäsentä loka-marraskuussa 2016.

 

Kattava tietopaketti yt-tilanteeseen

TEKin kotisivuille on koottu kattava tietopaketti jäsenelle yt-tilanteessa tarjottavista palveluista. Löydät paketista tietoa, mitä missäkin vaiheessa kannattaa tehdä.