YT-tilanne

YT-tilanne

Otathan yhteyttä muutostilanteessa! Tietoa palveluistasi ja yt-neuvotteluista: mitä missäkin vaiheessa kannattaa tehdä?

 

Monipuoliset urapalvelut

 • CV-klinikka - apunasi, kun työstät CV:tä
 • Työnhaku -osiosta löydät runsaasti tietoa työnhausta ja työhakemusohjeet 
 • Uravalmennus – oman osaamisesi hahmottaminen ja tukea urasuunnitteluun
 • TEKrekry Linkedin-ryhmä - tekniikan alan työpaikkoja, verkostoitumista ja keskustelua 
 • Balanssia elämään – työhyvinvointitietoa myös irtisanomistilanteissa
 • Uraillat - iltatilaisuuksia työuraan liittyvistä asioista

Lakipalvelut

Ota yhteys TEKin lakimiehiin kontaktilomakkeella tai soittamalla päivystysnumeroon 09 229 12345 (ma-pe 9.00-12.00).

Tukea työpaikalla

Henkilökohtaisten palvelujen lisäksi TEKin ja muiden yksityisen sektorin liittojen yhteinen neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja sen asiamiehet kiertävät tarvittaessa niillä työpaikoilla, joissa käydään yt-neuvotteluja tai joissa tarvitaan tietoa työttömyysturvasta.

YTN:n luottamusmiehet auttavat työpaikoilla: he ovat saaneet tehtäväänsä koulutuksen ja he tuntevat paikalliset olot.

Alueellisia työllistymisprojekteja

Työllistymistä tuetaan eri puolille maata liittojen yhdessä perustamien omaehtoisten työllistymisprojektien avulla.

Uusimaa: tyonhakuveturi.fi
Tampere: uratehdas.fi
Oulu: www.urasampo.fi

Tutustu myös Protomo-hankkeeseen www.protomo.fi

Työttömyyskassa palvelee

TEKin jäsenten työttömyyskassa on Korkeasti koulutettujen kassa KOKO (ent. IAET-kassa).

 

YT-neuvottelut

 1. Työnantajan ilmoitus
 2. Henkilöstön edustaja yt-neuvotteluissa
 3. Neuvotteluiden käyminen
 4. Neuvotteluiden päättäminen
 5. Lomautus
 6. Irtisanominen
 7. Työttömyysturva
 8. Töissä yt:n jälkeen

Yleistä yhteistoiminnasta

Lakia yhteistoiminnasta yrityksissä sovelletaan yrityksissä, joissa työskentelee vähintään 20 työntekijää. Yhteistoimintalain tarkoitus on alunperin ollut ehkäistä ennalta työpaikkojen vaikeita tilanteita lisäämällä työntekijöiden ja työnantajan välistä keskustelua ja vuorovaikutusta. Hyvin hoidettu työpaikan yhteistoiminta lähteekin sitä, että yhteistoimintalakia noudatetaan kokonaisuudessaan.

Yleinen käytäntö kuitenkin tuntuu olevan, että yhteistoiminta on ns. lapsipuolen asemassa ja sitä toteutetaan - syystä tai toisesta - vain pakottavilta osin. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteistoimintalain kuudetta ("Yritystoiminnan muutoksista aiheutuvat henkilöstövaikutukset ja töiden järjestelyt", yleensä puhutaan organisaatiomuutoksista) ja kahdeksatta ("Yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä", se yleisin syy yt-lain noudattamiseen) lukua. Tästä syystä tässä käsitellään pääsääntöisesti vähentämisiin pyrkiviä yt-neuvotteluita. 

Ennen päätöstä työvoiman vähentämisestä työnantajan on siis käytävä yhteistoimintaneuvottelut. Työvoiman vähentämisellä tarkoitetaan taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla tehtäviä irtisanomisia, lomautuksia ja osa-aikaistuksia.

Neuvotteluiden osapuolet

Työvoiman vähentämistä koskevissa neuvotteluissa osapuolina ovat työnantaja ja henkilöstön edustajina yleensä luottamusmiehet tai -valtuutetut. Neuvottelut voidaan käydä myös niin sanotussa yhteisessä kokouksessa. Yksittäisen työntekijän tai yksittäisten työntekijöiden irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista voidaan käsitellä työntekijän tai työntekijöiden ja työnantajan välillä. Jokaisella työntekijällä on tällöin aina oikeus vaatia, että häntä koskevasta asiasta on neuvoteltava myös hänen edustajansa ja työnantajan kesken. On suositeltavaa, että ylemmät toimihenkilöt valitsevat itselleen luottamusmiehen tai -valtuutetun, joka osallistuu ylempien toimihenkilöiden edustajan yt-neuvotteluihin. Neuvoja vaalin toteuttamisessa saa YTN:stä, JUKO:sta tai myös suoraan TEKistä.

Neuvottelu koskee vain yksittäistä työntekijää?

Yksittäisen työntekijän irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista voidaan käsitellä työntekijän ja työnantajan välillä. Jokaisella työntekijällä on tällöin aina oikeus vaatia, että häntä koskevasta asiasta on neuvoteltava myös hänen henkilöstöedustajansa ja työnantajan kesken. TEK suosittaa, että yksittäisen neuvottelun kohteeksi joutunut jäsen informoi neuvotteluiden käymisestä myös henkilöstöedustajaansa ja ottaa edustajansa mukaan neuvotteluihin.

Asiasanat: