YT-tilanne

YT-tilanne

TEK on tukenasi yt-tilanteessa.

YLEISTÄ YHTEISTOIMINNASTA

Lakia yhteistoiminnasta yrityksissä sovelletaan yrityksissä, joissa työskentelee vähintään 20 työntekijää. Yhteistoimintalain tarkoitus on alunperin ollut ehkäistä ennalta työpaikkojen vaikeita tilanteita lisäämällä työntekijöiden ja työnantajan välistä keskustelua ja vuorovaikutusta. Hyvin hoidettu työpaikan yhteistoiminta lähteekin sitä, että yhteistoimintalakia noudatetaan kokonaisuudessaan.

Yleinen käytäntö kuitenkin tuntuu olevan, että yhteistoiminta on ns. lapsipuolen asemassa ja sitä toteutetaan - syystä tai toisesta - vain pakottavilta osin. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteistoimintalain kuudetta lukua ("Yritystoiminnan muutoksista aiheutuvat henkilöstövaikutukset ja töiden järjestelyt", yleensä puhutaan organisaatiomuutoksista) ja kahdeksatta lukua ("Yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä", se yleisin syy yt-lain noudattamiseen). Tästä syystä tässä käsitellään pääsääntöisesti vähentämisiin pyrkiviä yt-neuvotteluita. 

Ennen päätöstä työvoiman vähentämisestä työnantajan on siis käytävä yhteistoimintaneuvottelut. Työvoiman vähentämisellä tarkoitetaan taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla tehtäviä irtisanomisia, lomautuksia ja osa-aikaistuksia.

Neuvotteluiden osapuolet

Työvoiman vähentämistä koskevissa neuvotteluissa osapuolina ovat työnantaja ja henkilöstön edustajina yleensä luottamusmiehet tai -valtuutetut. Neuvottelut voidaan käydä myös niin sanotussa yhteisessä kokouksessa. Yksittäisen työntekijän tai yksittäisten työntekijöiden irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista voidaan käsitellä työntekijän tai työntekijöiden ja työnantajan välillä. Jokaisella työntekijällä on tällöin aina oikeus vaatia, että häntä koskevasta asiasta on neuvoteltava myös hänen edustajansa ja työnantajan kesken. On suositeltavaa, että ylemmät toimihenkilöt valitsevat itselleen luottamusmiehen tai -valtuutetun, joka osallistuu ylempien toimihenkilöiden edustajan yt-neuvotteluihin. Neuvoja vaalin toteuttamisessa saa YTN:stä, JUKO:sta tai myös suoraan TEKistä.

Neuvottelu koskee vain yksittäistä työntekijää?

Yksittäisen työntekijän irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista voidaan käsitellä työntekijän ja työnantajan välillä. Jokaisella työntekijällä on tällöin aina oikeus vaatia, että häntä koskevasta asiasta on neuvoteltava myös hänen henkilöstöedustajansa ja työnantajan kesken. TEK suosittaa, että yksittäisen neuvottelun kohteeksi joutunut jäsen informoi neuvotteluiden käymisestä myös henkilöstöedustajaansa ja ottaa edustajansa mukaan neuvotteluihin.

Tarkempaa tietoa yt-neuvotteluista

 1. Työnantajan ilmoitus
 2. Henkilöstön edustaja yt-neuvotteluissa
 3. Neuvotteluiden käyminen
 4. Neuvotteluiden päättäminen
 5. Lomautus
 6. Irtisanominen
 7. Työttömyysturva

TEK on tukenasi muutostilanteessa

Monipuoliset urapalvelut

 • CV-klinikka – apunasi, kun työstät CV:tä
 • Työnhaku-osiosta löydät runsaasti tietoa työnhausta ja työhakemusohjeet 
 • Uravalmennus – tukea oman osaamisesi hahmottamiseen ja urasuunnitteluun
 • TEKrekry Linkedin-ryhmässä jaetaan tekniikan alan työpaikkoja ja verkostoidutaan
 • Hyvinvointi-sivulla on työhyvinvointitietoa myös irtisanomistilanteissa
 • Uraillat – kehitä osaamistasi TEKin suosituissa tapahtumissa

Lakipalvelut

TEKin lakimiehet ovat tukenasi työsuhteen muutostilanteissa ja neuvovat sinua yt-prosessin aikana. Meiltä saat myös oikeusapua, jos irtisanominen tai muu työsuhdeongelma riitautetaan. 

Ota yhteys TEKin lakimiehiin kontaktilomakkeella tai soittamalla päivystysnumeroon 09 229 12345 (ma-pe 9.00-12.00).

Tukea työpaikalla

Henkilökohtaisten palvelujen lisäksi TEKin ja muiden yksityisen sektorin liittojen yhteinen neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja sen asiamiehet kiertävät tarvittaessa niillä työpaikoilla, joissa käydään yt-neuvotteluja tai joissa tarvitaan tietoa työttömyysturvasta.

YTN:n luottamusmiehet auttavat työpaikoilla: he ovat saaneet tehtäväänsä koulutuksen ja he tuntevat paikalliset olot.

Työttömyyskassa palvelee

TEKin jäsenten työttömyyskassa on Korkeasti koulutettujen kassa KOKO. Lue lisää työttömyysturvasta täältä.

"Saimme oikeudellista apua, kun toimistossamme alkoivat YT-neuvottelut. Saimme kaikkiin henkilökohtaisiin kysymyksiimme vastaukset. Ja monissa kysymyksissä TEKin lakimiehen vastukset vähensivät henkilöstön tulon menetyksiä."

Anonyymi jäsenpalaute

 

Asiasanat: