Yrittäjyyteen kuuluu itsepintainen halu

|
Blogimerkintä

On turha puhua innovaatioistakaan ellei puheeseen samalla liity jonkin sorttista ajatusta yrittäjyydestä.

Yrittäjyys on nimensä mukaisesti sitä, että yritämme eri tavoin synnyttää uutta arvoa, jonka asiakkaatkin tunnistavat ja josta ovat valmiita maksamaan. Se ei ole useinkaan helppoa.

Siksi yrittäjyyteen kuulu itsepintainen halu nähdä asiat toisin, uudella tapaa ja innovatiivisesti. Eikä tämä ominaisuus ole mitenkään sidottu työsuhteen muodolliseen raamiin.

Yrittäjämäisesti voi toimia jokainen ihminen työsuhteen luonteesta riippumatta.

Innovaatiot ovat aina haasteellisia elleivät suorastaan vaikeita toteuttaa, olkoot ne sitten teknisiä tuoteinnovaatioita, uusia liiketoimintamalleja tai prosesseja. On oikeastaan turha puhua innovaatioista ellei puheeseen samalla liity jonkin sorttista ajatusta yrittäjyydestä.

Toivoisin, että me kaikki TEKissä ja etenkin TEKin yrittäjyysvaliokunnassa osaisimme katsoa asioita yrittäjyys edellä, uudella tapaa.

Juuri nyt koko maailma valmistautuu käynnistymään uudelleen pandemian jälkeen ja kohtaamaan seuraavia isoja haasteita, kuten ilmastonmuutoksen torjuminen. Siksi myös meidän on suorastaan välttämätöntä kohdata uuden ajan vaatimukset uusilla ideoilla ja toimintatavoilla – yrittäjämäisesti.

JOKAISELLA YRITTÄMISEN MUODOLLA ON ARVONSA

Selkein yrittämisen muoto on toimia muodollisesti yrittäjänä oman Y-numeron antaman identiteetin mukaisesti. Toisinaan yrittäjä haluaa toimia yksin, toisinaan hän on kasvuhakuinen ja palkkaa avukseen ensin yhden ja sitten useampia ihmisiä.
Joidenkin mielestä parhaana tapauksena pidetään yrittäjää, josta tulee menestyvän yrityksen omistaja, joka omalla yrittäjämäisellä toiminnallaan johtaa yritystä ja yrityksen avulla jopa isompaa ekosysteemiä. Jokaisella yrittämisen muodolla on arvonsa ja itse en näe tarvetta eri roolien arvottamiseen.

Mutta yrittäjämäisesti voi toimia jokainen ihminen työsuhteen luonteesta riippumatta, myös palkkatyössä oleva. Sisäinen yrittäjä eroaa virallisesti yrittäjäroolissa olevasta ihmisestä erityisesti päätöksenteon vapauden ja siitä seuraavan taloudellisen tuoton, voiton tai tappion ja riskienhallinnan osalta.

Yhteiskunnassa ja elävässä elämässä muutoksia tulee ja on selvää, että myös työurat ovat monipolvisia ja yhä useammin sisältävät vähintään jaksoja, jolloin tarvitsemme yrittäjämäisyyttä erityisen paljon.
Siksi yrittäjyysvaliokuntakin on ottanut yhdeksi tärkeäksi tehtäväkseen ja vuoden 2021 alussa alkaneen kolmivuotiskauden tavoitteekseen selventää yrittäjyyden erilaisia rooleja ja mahdollistaa joustava ja vaikka samanaikainenkin toiminta eri rooleissa.

Kirjoittaja on TEKin jäsen vuodesta 1975 ja TEKin yrittäjyysvaliokunnan puheenjohtaja.