Yliopistoissa rutkasti yrittäjyyskursseja

|
Uutinen
Kuuntele

Tekniikan alojen opiskelijoille on tarjolla monenlaisia yrittäjyystaitoihin keskittyviä kursseja kaikissa yliopistoissa.

TEK-lehti selvitti, millaista yrittäjyysopetusta tekniikan alan yliopistot tarjoavat opiskelijoille.

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto tarjoaa useita erilaisia yrittäjyyskursseja tai yrittäjyystaitoja osana muiden alojen kursseja.

Yrittäjyyskurssit ovat poikkitieteellisiä ja avoimia kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille. Yhteistä opetukselle on yrittäjyys- ja työelämätaitojen, kuten tuotekehitystaitojen sitominen opiskelijan omiin kiinnostuksen kohteisiin ja opintoalaan.

Opiskelijoiden kursseja ovat esimerkiksi Startup Experience, kaikille avoin online-yrittäjyyskurssi Starting Up, sekä yrittäjyyden koulutusohjelma Aalto Ventures Programin sivuaine yrittäjyydestä. Tutkijoille on tarjolla From Lab to Market -tapahtumasarja.

Lisäksi Aallon innovaatiopalveluilla ja Startup Centerillä on paljon erilaisia projekteja ja ohjelmia tutkimuksen kaupallistamiseen. Aallossa toimivat myös opiskelijalähtöiset Startup Sauna ja Aalto Entrepreneurship Society.

Tampereen yliopisto

HUBS on Tampereen korkeakoulujen yhteinen yrittäjähenkisten opiskelijoiden yhteisö, joka tarjoaa yrittäjyysopintoja opiskelijoille. Opinnot ja tapahtumat soveltuvat kaikkien alojen opiskelijoille.

Kursseja ovat esimerkiksi: Johdatus yrittäjyyteen, Kestävä liiketoimintamalli, Kestäväksi yrittäjäksi, Yrittäjyysportfolion rakentaminen ja Ideasta startupiksi.

Lisätietoja HUBSista

Oulun yliopisto

Oulun yliopiston Yrittäjyyden Urapolku eli yrittäjyyden sivuaine on avoinna kaikkien alojen opiskelijoille. Opiskelijat voivat valita yksittäisiä opintojaksoja tai laajemman 25 opintopisteen sivuainekokonaisuuden.

Lisätietoja Oulun yliopiston yrittäjyyssivulta

Lisäksi syksyllä 2021 alkaa Urahorisontti-niminen ura- ja yrittäjyysvalmennus, joka on tarkoitettu eri alojen opiskelijoille ja valmistuneille työnhakijoille. Tavoitteena on tukea työelämään siirtymävaihetta.

Lisätietoa Urahorisontti-valmennuksesta 

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston tieto- ja ohjelmistotekniikan maisteriopintoihin sisältyy Ohjelmistoliiketoiminta ja yrittäjyys -moduuli. Moduuliin kuuluvat Konsulttikurssi, Lean Startup -yrittäjyyskurssi, Kasvuhakkerointikurssi ja neljäs kurssi, jonka teema vaihtuu vuosittain.

Lisäksi yliopistolla on monia yhteisiä kursseja Jyväskylän korkeakoulujen yhteisen startup-hautomo Yritystehtaan kanssa. Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan StartUp-laboratorio tutkii start¬up-yrityksiä.

LUT-yliopisto

LUT-yliopistolla on kaksi yrittäjyyteen keskittyvää maisteriohjelmaa. Tekniikan puolella on tuotantotalouden Yrittäjyys-ohjelma ja kauppatieteissä International Business and Entrepreneurship -ohjelma. Lisäksi kauppatieteiden kandidaatin ohjelmassa on kaksi kurssia, Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet sekä Startup Challenge.

Management and Leadership Skills -opintojaksolla on vuosittain noin 500 opiskelijaa. Opiskelijat toteuttavat oikeaa projektia, jolle tulee teknisen toteutuksen lisäksi laatia muun muassa budjetti.

Aikoinaan opintojakson kehitys sai lähtösysäyksen TEKin vastavalmistuneiden palautekyselystä, jossa LUTin tekniikan opiskelijat kaipasivat johtamistaitoihinsa lisää koulutusta. Opintojakso on pakollinen muun muassa kaikille konetekniikan diplomi-insinöörivaiheen opiskelijoille.

LUTissa on otettu käyttöön 2021 opintojaksolla käytettävien oppimisaktiviteettien merkitseminen osana opetussuunnitelmatyötä. Siinä opettaja merkitsee muun muassa, käyttääkö hän yrittäjämäisen oppimisen menetelmiä opintojaksolla.

Vaasan yliopisto

Vaasan yliopistossa on yksi suoraan tekniikan alan opiskelijoille tarkoitettu uusiutuvan energian yrittäjyyskurssi Renewable Energy Entrepreneurship, joka on avoin myös muille opiskelijoille.

Lisäksi Vaasan Innolab tutkii muun muassa innovaatioita ja yrittäjyyttä. Lue lisää Innolabin sivuilta.

 

Turun yliopisto

 

Myös Turun yliopiston tekniikan alojen opiskelijoille on tarjolla yrittäjyysopintoja. Turun yliopiston kaikkiin diplomi-insinööriohjelmiin sisältyy yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamisen opintoja vähintään 20 opintopistettä. Opintoja on sekä tekniikan kandidaatin että diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmissa, joista osa kaikille yhteisiä ja osa alakohtaisia. Esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan ohjelmaan sisältyy Lean Platform Business Design -opintojakso ja biotekniikan ohjelmaan Bio Innovation -opintojakso.

Teekkarit voivat valita opintoihinsa myös Turun yliopiston Kauppakorkeakoulun tarjoamia opintokokonaisuuksia. Tarjolla ovat myös startup-opintojakso ja kokonainen yrittäjyyden sivuaine. Opiskelijoiden yrittäjyyttä tukee yliopiston lisäksi startup-yhteisö BoostTurku, joka tarjoaa muun muassa Startup Journey -kiihdytysohjelman. Tohtoriopiskelijoille on tarjolla nimenomaan heille suunnattu monitieteinen Entrepreneurship for research professionals -opintojakso.

 

Åbo Akademi

Åbo Akademi tarjoaa tuotantotalouden linjalla Business models and ecosystems -kurssin sekä Industrial value creation -kurssin. Industrial value creation -kurssi on tarjolla myös kaikille avoimina FITech-verkko-opintoina.

Lisäksi Organisaatiot ja johtaminen -linja tarjoaa projektikurssin, jossa toteutetaan projekti, jonka tavoitteet määritetään asiakkaan tarpeiden mukaan.

TEKin palvelut ja edut yrittäjälle

TEKin yrittäjyysvaliokunnan tavoitteena on, että yrittäjyys ja yrittäjämäinen asenne olisivat läpileikkaavasti osana kaikkea koulutusta.

– Tällöin myös ne, jotka eivät aiheesta muuten olisi kiinnostuneet, saisivat kosketuksen yrittäjyyteen. On paljon helpompi ymmärtää esimerkiksi kahvilassa kahvikupin korkealta tuntuvaa hintaa, kun osaa ajatella asiaa yrittäjän kannalta ja ymmärtää mistä palvelun hinta koostuu, sanoo TEKin yrittäjyysvastaava Martti Kivioja.

Kivioja suosittelee aiheesta kiinnostuneille opiskelijoille liittymistä yrittäjyysyhteisöön (entrepreneurship society), joita on kaikilla korkeakoulupaikkakunnilla.
TEK tarjoaa yrittäjäjäsenilleen neuvontaa, koulutuksia, tapahtumia ja erilaisia oppaita sekä etuja, kuten Suomen Yrittäjien palvelupaketin.

Tutustu TEKin yrittäjäpalveluihin

Tutustu TEKin yrittäjien ja yrittäjyydestä kiinnostuneiden Yrittäjäklubiin Facebookissa

 

Juttuun on lisätty 21.10. Turun yliopiston yrittäjyyskurssit. Aiemmin jutussa ei ollut Turun yliopiston kursseja.