Yrittäjyys-Roadshow innosti yrittäjyyteen

|
Uutinen
Kuuntele

Tulevaisuuden työpaikat syntyvät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. TEKin Yrittäjyys-Roadshow kiersi vuoden aikana kuudella teekkarikampuksella keräämässä ideoita yrittäjyyden edistämiseen.

Yrittäjyys on entistä todennäköisempi vaihtoehto myös TEKin jäsenille. Tekkiläisistä jäsenistä pää- tai sivutoimisia yrittäjiä on noin kahdeksan prosenttia. Näiden lisäksi jopa noin neljännes jäsenistä on harkinnut yrittäjyyttä tai ainakin kiinnostunut siitä.

TEKin mielestä on tärkeää, että tekniikan yliopistoissa opiskelevat koulutetaan työpaikkojen hakijoista entistä enemmän myös työpaikkojen luojiksi.

Vuoden ajan teekkarikampuksia kiertänyt Yrittäjyys-Roadshow kokosi yhteen opiskelijoita, opettajia, yrittäjiä ja muita yrittäjyyden edistämisestä kiinnostuneita. Tapahtumissa pohdittiin yrittäjyysuran houkuttavuutta ja haasteita, sekä miten yrittäjyysvalmiudet kehittyvät yliopistossa.

Kaikki hyöty irti yliopistojen potentiaalista

Yrittäjyys ja yrittäjyysvalmiudet ovat nousseet selvästi tekniikan yliopistojen agendalla, mutta kaikkia mahdollisuuksia ei kuitenkaan vielä hyödynnetä kunnolla.

Moni teknologiayritys lähtee spinn-offina tutkimusryhmän toiminnasta. Tähän yliopisto voi antaa hyvät eväät muun muassa tarjoamalla tukea tutkimustulosten ja innovaatioiden kaupallistamiseen. Yliopistoissa on valtava määrä tietoa, osaamista, ideoita ja näyttämisen halua. Yrittäjyyspotentiaalia siis löytyy, mutta kaikkea potentiaalia ei osata hyödyntää.

– Yrittäjyyspotentiaalin sivuuttaminen on tuhlausta, totesi LUTin professori Timo Pihkala osuvasti Lappeenrannan tilaisuudessa.

Opiskelijavetoiset yrittäjyysyhteisöt ovat hyvin näkyviä toimijoita teekkarikampuksilla, ja ne ovatkin keskeisessä roolissa yrittäjyyden edistämisessä. Ne muun muassa tarjoavat toimitiloja, vertaistukea ja kokeneempien ohjausta yrittäjyyden alkumetreillä. Lisäksi ne luovat luontevan sillan opiskelijoiden ja yritysten välille.

Opiskelijayhteisöjen toiminnan tukeminen ja merkityksen ymmärtäminen on erityisen tärkeää. Yhteisöjen siipien suojissa opiskelijoilla on mahdollisuus harjoitella yrittäjämäistä toimintaa esimerkiksi osallistumalla yritysprojekteihin, kiihdytysohjelmiin tai erilaisiin tapahtumiin.

Yrittäjyysvalmiuksien edistämiseksi opinnoissa tulisi myös entistä enemmän tukea opiskelijoiden itseluottamusta ja osaamista sekä rohkaistava kokeilemaan uusia asioita. Oikeat esimerkkitapaukset yrittäjyydestä ovat hyvä lisä luennoilla, mutta oleellista olisi saada opetus laajemminkin tukemaan opiskelijan oma-aloitteisuutta ja asennetta. Tavoitteena olisi saada aikaan ”Yes, I can!”-asenne. Mitä aikaisemmin,  sen parempi.

Verotus ja sosiaaliturva selkeämmiksi

Miten TEK sitten voisi palvella entistä paremmin kasvavaa yrittäjäjäsenten joukkoa?

Osallistujat toivoivat TEKin muun muassa vaikuttavan yrittäjien verotukseen ja sosiaaliturvaan liittyviin kysymyksiin. TEK onkin tehnyt aloitteen, jossa on ehdotettu arvonlisäverotuksen muuttamista kassavirtaperusteiseksi. Tällöin verot maksettaisiin vasta sitten, kun yritys on saanut maksun asiakkaalta. Nykyjärjestelmässä verot pitää maksaa ennen kuin rahoista on tietoakaan.

TEK pyrkii myös aktiivisesti kehittämään yrittäjien sosiaaliturvaa. Tavoitteena on muun muassa saada palkansaajan ja yrittäjän statuksen määrittely yksiselitteisemmäksi ja siirtyminen roolista toiseen helpommaksi, jotta henkilö ei menettäisi etujaan ja sosiaaliturvaa.

Myös yrittäjämääritelmää on kevennettävä ja eri viranomaisten on käytettävä samoja kriteerejä. Nykytilanteessa yrittäjämäärittelyssä on eroja eri viranomaisten kesken. Esimerkiksi verotuksessa ja sosiaaliturvan kohdalla käytetään toisistaan poikkeavia tulkintoja ja määritelmiä. Liian tiukka yrittäjäksi tulkitseminen vaikeuttaa myös sivutoimiseksi yrittäjäksi lähtemistä.

Hyödynnä TEKin laajenevat palvelut

Lisäksi TEKiltä toivottiin enemmän yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille suunnattuja tilaisuuksia. Tällaisia tilaisuuksia on jo järjestettykin ja tullaan järjestämään myös jatkossa. Esimerkiksi 23.–24.10. järjestetään yhteistyössä Vaasan Teknillisen Seuran ja SEFEn kanssa Vaasassa TYP 2014 Valtakunnalliset Teknologiayrittäjyyspäivät.

Toinen jo perinteiseksi muodostunut tapahtuma on yhdessä SEFEn kanssa 4.6. järjestettävä Ilo irti yrittäjyydestä -tilaisuus. Suosittu verkostoitumistapahtuma järjestetään jo viidettä kertaa.

– Olen saanut jäsenmaksuni moninkertaisesti takaisin osallistumalla eri tilaisuuksiin. TEKin tilaisuudesta olen myös löytänyt yhden suurimmista asiakkaistani, kiteyttää yrittäjä ja viestinnän tekijä Kati Halonen PolyQuality Oy:stä.

Myös yrittäjäjäsenille suunnattuja palveluja toivottiin enemmän. Jo nykyisin TEKin lakimiehet TEKin julkaisemat oppaat neuvovat myös yrittäjiä muun muassa sopimuksiin liittyvissä asioissa. Yrittäjien lakineuvonta laajenee lähitulevaisuudessa, kun TEK tarjoaa jäsenilleen Lakipalveluyritys Fondian VirtuaaliLakimies-palvelun.

Yrittäjien ja yrittäjyydestä kiinnostuneiden yhdyssiteeksi on myös perustettu TEKin Yrittäjäklubi, jonka sosiaalisen median eri kanavissa voi käydä keskustelua toisten samanhenkisten kanssa ja saada arvokasta vertaistukea. Lisäksi maaliskuussa starttasi mentoroinnin pilottiohjelma, jossa on aluksi mukana neljä paria.

Parhaillaan rakennetaan verkkoon työkalua, joka kokoaa TEKin tuottaman materiaalin sekä muiden toimijoiden aineistoa ja palveluja yhteen paikkaan. Näin tekkiläinen yrittäjä löytäisi tarvitsemansa tiedon mahdollisimman helposti. Tavoitteena on, että palvelu olisi vähintäänkin testikäytössä kesään mennessä.

Kampuskiertue jatkuu

TEK jatkaa kampusten kiertämistä lähitulevaisuudessa. Suunnitelmissa onkin kampuskiertue-konseptin ulottaminen myös matemaattis-luonnontieteellisille kampuksille.

Lähiaikoina starttaavan Tulevaisuuden osaajat -kiertueen tavoitteena on yrittäjyyden viestin viemisen ohella tehdä näkyväksi, miten TEK palvelee myös muita kuin perinteisen teknisen taustan omaavia jäseniään.

Jaakko Sakaranaho (vas.), Matti Tikanmäki ja Kauri Tervashonka kertoivat Oulussa omat yrittäjätarinansa.

Kokeile heti markkinoilla

Yrittäjän paras roolimalli on toinen yrittäjä. Roadshown tapahtumissa kuultiin lukuisia yrittäjätarinoita. Monen yrityksen taustalta löytyy hyvin samankaltaiset motiivit: halu tehdä itselle merkityksellistä työtä ja luoda oman näköinen ura, jossa vapaus ja vastuu ovat omissa käsissä.

Kokeneemmilta saatiin myös vinkkejä yrittäjyysurasta haaveileville. Useimmissa puheenvuoroissa korostettiin yrittäjän verkostoitumista ja vertaistukea, joka on erityisen tärkeää varsinkin yksin yrittäville. Verkostomainen ja tiimiyrittäminen ovat selkeitä nykypäivän trendejä.

Lisäksi asiakaslähtöisyyttä painotettiin monissa puheenvuoroissa. Asiakkaiden tarpeet tulisi huomioida palvelussa ja tuotekehityksessä heti alusta alkaen. Tämä on monen suomalaisen yrityksen heikko kohta; halutaan kehittää tuotetta tai yritysideaa itsenäisesti hyvin pitkälle ennen kuin uskalletaan lähteä markkinoille. Kampuskiertueella puhuneet neuvoivatkin kokeilemaan ideoita ja tuotteita potentiaalisilla asiakkailla mahdollisimman aikaisin.

Lue myös artikkelit:

Avainsanat: