Yrittäjätulot kasvoivat – kevytyrittäjyydessä piilee yllätys

|
Uutinen
Kuuntele

TEKin yrittäjäjäsenistä päätoimiset yrittäjät tienasivat 2019 keskimäärin noin 72 500 euroa ja sivutoimiset noin 9 700 euroa. Mediaanitulot olivat vastaavasti 60 100 ja 2 200 euroa.

Tekniikan akateemiset TEKin työmarkkinatutkimuksen mukaan tekkiläiset yrittäjät tienaavat varsin hyvin. Päätoimisten tekkiläisyrittäjien vuosiansiot ovat pysyneet lähes ennallaan ja sivutoimisten tulot kasvaneet selvästi.

Päätoimiset yrittäjät tienasivat 2019 keskimäärin noin 72 500 euroa (72 000 vuonna 2018) ja sivutoimiset noin 9700 euroa (6 300). Mediaanitulot olivat vastaavasti 60 100 ja 2 200 euroa. 

Tänä keväänä esille on noussut tarve esimerkiksi YT-neuvotteluja koskevalle tiedolle.

Ensi vuonna tulokset saattavat muuttua toiseen suuntaan, koska koronapandemia on vähentänyt liiketoimintaa koko maassa. Tämä näkyy myös TEKissä.

– Tänä keväänä esille on noussut tarve esimerkiksi YT-neuvotteluja koskevalle tiedolle, koska moni tekkiläinen yrittäjä on joutunut lomauttamaan tai irtisanomaan ihmisiä ensimmäistä kertaa omassa historiassaan, kertoo TEKin yrittäjyysvastaava Martti Kivioja

Kevytyrittäjyyden suosio on kasvanut

TEKin jäsenistä on nyt noin 6 prosenttia yrittäjiä. Määrä on pysynyt ennallaan viime vuoteen verrattuna. Heistä päätoimisia yrittäjiä on lähes kolmasosa. Tekkiläisten yrittäjyys on suurimmalta osin sivutoimista oman osaamisen hyödyntämistä ja lisäansioiden hankintaa.

Laskutuspalveluiden hyödyntäminen TEKin jäsenten keskuudessa on yleistä. Kaikista vastaajista 11 prosenttia käytti laskutuspalveluita eli oli niin sanottuja kevytyrittäjiä. 

Laskutuspalveluiden käyttäjää saattaa odottaa yllätys, jos he joutuvat työttömiksi.

– Moni laskutuspalveluita käyttävä ei miellä olevansa yrittäjä, koska he toimivat ilman y-tunnusta eli  yritys- ja yhteisötunnusta. Työttömyysturvamielessä heidät kuitenkin tulkitaan sivutoimisiksi yrittäjiksi, jolloin toiminnasta saadut tulot voivat vaikuttaa ansiosidonnaiseen päivärahaan, jos he jäävät työttömäksi päätyöstään,  Martti Kivioja muistuttaa.

Valtaosa yksinyrittäjiä

Valtaosa eli noin 70 prosenttia TEKin yrittäjistä on yksinyrittäjiä ja alle 10 prosenttia toimii yrityksissä, joissa on yli 10 tyontekijää. Tekkiläisten yritykset ovat siis pieniä mikroyrityksiä. 

Laskutettujen päivien keskihinta oli päätoimisilla yrittäjillä 677 euroa ja sivutoimisilla 452 euroa.

Laskutettuja päiviä päätoimisille kertyi keskimäärin 16 ja laskuttamattomia työpäiviä 6. Sivutoimiset tekivät keskimäärin kaksi laskutettua ja viisi laskuttamatonta työpäivää kuukaudessa. Laskuttamattomiin työpäiviin kuuluu mun muassa hallinnollista työtä, myyntiä ja markkinointia. 

Päätoimisten yrittäjien YEL-työtulon keskiarvo oli noin 42 600 euroa (37 000 vuonna 2018). Kasvua edellisvuoteen on 15 prosenttia, mutta YEL-työtulo on yhä vain noin 60 prosenttia heidän todellisista tuloistaan.

YEL-työtulon mitoittaminen alakanttiin on tyypillistä, mikä johtuu paljolti siitä, että YEL-vakuutus koetaan kalliiksi ja menoja halutaan karsia.

– On kuitenkin hyvä muistaa, että YEL-työtulo vaikuttaa paitsi kertyvän eläkkeen määrään, se on myös yrittäjän kaiken sosiaaliturvan, kuten työttömyyskorvauksen ja sairauspäivärahan, perusta ja alimitoitettu työtulo pienentää myös näitä korvauksia, Kivioja huomauttaa.

Vastaajat toivoivat työmarkkinatutkimuksen vastausten perusteella apua kokeneemmilta yrittäjiltä esimerkiksi mentoroinnin muodossa. Toinen toivottu palvelu on alusta, jolla voisi tarjota ja josta voisi etsiä työtilaisuuksia.

TEKin jäsenten yrittäjyyttä tutkittiin lokakuussa 2019 osana TEKin työmarkkinatutkimusta. Vastaava tutkimus on tehty nyt kuutena peräkkäisenä vuotena. TMT:n yrittäjyysaiheisiin kysymyksiin vastasi 575 TEKin yrittäjäjäsentä.