TMT 2019 – yrittäjyyskatsaus

Tekkiläiset yrittäjät tienaavat varsin hyvin. Päätoimisilla yrittäjillä bruttovuosiansion keskiarvo on noin 72 500 euroa ja sivutoimisilla yrittäjillä noin 9 700 euroa.

TEKin työmarkkinatutkimuksen mukaan tekkiläiset yrittäjät tienaavat varsin hyvin. Päätoimisten tekkiläisyrittäjien vuosiansiot ovat pysyneet lähes ennallaan ja sivutoimisten tulot kasvaneet selvästi. Päätoimiset yrittäjät tienasivat 2019 keskimäärin noin 72 500 euroa (72 000 v. 2018), sivutoimiset noin 9 700 euroa (6 300). Mediaanitulot olivat vastaavasti 60 100 ja 2 200 euroa. Laskutettujen päivien keskihinta oli päätoimisilla yrittäjillä 677 euroa (783) ja sivutoimisilla 452 (392) euroa.

Päätoimisten yrittäjien YEL-työtulon keskiarvo oli noin 42 600 euroa (37 000). Kasvua edellisvuoteen on 15 prosenttia, mutta YEL-työtulo on yhä vain noin 60 prosenttia heidän todellisista tuloistaan. YEL-työtulon mitoittaminen alakanttiin on tyypillistä, mikä johtuu paljolti siitä, että YEL-vakuutus koetaan kalliiksi ja menoja halutaan karsia. On kuitenkin hyvä muistaa, että YEL-työtulo vaikuttaa paitsi kertyvän eläkkeen määrään, se on myös yrittäjän kaiken sosiaaliturvan, kuten työttömyyskorvauksen ja sairauspäivärahan, perusta ja alimitoitettu työtulo pienentää myös näitä korvauksia.

Työmarkkinatutkimuksen mukaan TEKin jäsenistä noin 6 prosenttia on yrittäjiä. Heistä päätoimisia yrittäjiä on lähes kolmasosa. Suurimmalta osin tekkiläinen yrittäjyys on sivutoimista oman osaamisen hyödyntämistä, mielenkiinnon seuraamista ja lisäansioiden hankintaa.

70 prosenttia TEKin yrittäjäjäsenistä on yksinyrittäjiä ja alle 10 prosenttia toimii yrityksissä, joissa on yli 10 työntekijää. Tekkiläisten yritykset ovat siis pieniä mikroyrityksiä. 

TEKin jäsenten yrittäjyyttä tutkittiin lokakuussa 2019 osana TEKin työmarkkinatutkimusta. Vastaava tutkimus on tehty nyt kuutena peräkkäisenä vuotena. TMT:n yrittäjyysaiheisiin kysymyksiin vastasi 575 TEKin yrittäjäjäsentä. Lue lisää TEK-lehdestä.


 

Asiasanat: