Yrittäjän perheenjäsenen oikeus työttömyysturvaan paranee 1.7.

|
Uutinen
Kuuntele

Muutos koskee varsinaisen yrittäjän yrityksessä työskentelevää perheenjäsentä, jolla itsellään ei ole omistusta, äänimäärää tai muuta määräysvaltaa yrityksessä.

Tämän hetkisen lain mukaan henkilö, joka työskentelee perheen yrityksessä, voi olla yrittäjä, vaikka hän ei itse omistaisi yrityksestä mitään eikä käyttäisi siinä määräysvaltaa. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että myös yrittäjän perheenjäsen on ollut työttömyysturvassa yrittäjä.

Lakimuutoksen myötä sellainen perheyrityksessä työskentelevä henkilö, joka ei itse omista, käytä äänivaltaa tai jolla ei ole muutakaan määräysvaltaa yrityksessä, muutetaan työttömyysturvassa yrittäjästä palkansaajaksi. Muutos vaikuttaa ehtoihin, joiden perusteella henkilöllä on oikeus työttömyysturvaan. Lakimuutos muuttaa lisäksi työttömyyspäivärahaoikeuden perusteena olevaa niin kutsuttua työssäoloehtoa, joka on jatkossa näiden henkilöjen osalta 52 kalenteriviikkoa. Työssäoloehdon tulee kertyä aikana, jolloin henkilöllä ei ole omistusta tai määräysvaltaa kyseisessä yrityksessä.

Lakimuutos vaikuttaa lisäksi siihen, minkä työttömyyskassan jäsenenä oikeus ansiopäivärahaan jatkossa kertyy. Perheyrityksessä työskentelevän tulisi siirtyä lakimuutoksen jälkeen palkansaajakassaan. Tämä kuitenkin edellyttää siis sitä, ettei henkilö omista yrityksestä mitään. Tarvittaessa asiaa kannattaa tiedustella omasta työttömyyskassasta.

Avainsanat: