Yrittäjän ja palkansaajan työttömyysturvat yhdistettävä

|
Blogimerkintä

Väliin ei voisi enää pudota, koska ei olisi väliä. Kansalainen vapautuisi miettimästä, milloin kannattaa olla palkansaajakassan ja milloin yrittäjäkassan jäsen.

Hallitusohjelmansa mukaisesti hallitus valmistelee selvitystyön pohjalta työttömyysturvajärjestelmään muutoksia, jotka kannustavat itsensä työllistämiseen pää- tai sivutoimisesti, ottavat nykyistä paremmin huomioon erilaiset työnteon muodot sekä mahdollistavat joustavan siirtymisen yrittäjä- ja palkansaajaroolien välillä.

Tavoitteena on tehdä esimerkiksi sivutoimisen yritystoiminnan aloittaminen työttömänä nykyistä sujuvammaksi. Selvityksen osana tarkastellaan muun muassa itsensä työllistäjien mahdollisuutta työttömyysturvaan sekä yrittäjänä ja palkansaajana tehdyn työn yhtäaikaista vakuuttamista työttömyyden varalle.

Työttömyysturva laskettaisiin samoilla säännöillä kuin palkansaajalle. Tämän vaikeampaa sen ei tarvitsisi olla.

Pyrkimys on ehdottomasti oikea. TEK on jo pitkään ajanut yrittäjä- ja palkansaaja-aseman välillä siirtyvän ihmisen sosiaaliturvan aukkojen paikkaamista. Hallitusohjelman päivityksen mukaan näyttää siltä, että tarkoitus olisi rakentaa jonkinlainen yhdistelmävakuutus, jossa palkansaaja voisi vakuuttaa myös yrittäjätuloa ja päinvastoin. Väistämättömänä seurauksena työttömyysturvajärjestelmä myös mutkistuisi, kun siihen tulisi lisää säänneltäviä yksityiskohtia.

Mielestäni selvitykseen pitää ottaa myös malli, jossa palkansaajan ja yrittäjän työttömyysturvat yhdistetään. Väliin ei voisi enää pudota, koska ei olisi väliä. Lisäbonuksena järjestelmä selkenisi, kun nykyistä kahden työttömyysturvan järjestelmää ei täydennettäisi kahdella uudella alajärjestelmällä, vaan siirryttäisiin yhteen. Kansalainen vapautuisi myös miettimästä, milloin kannattaa olla palkansaajakassan ja milloin yrittäjäkassan jäsen.

Yhdistetty työttömyysturva voisi toimia karkeasti siten, että nykyinen palkansaajien työttömyysturvamalli laajennettaisiin koskemaan myös yrittäjiä. Kun yrittäjä maksaa itselleen palkkaa, tuosta palkasta maksettaisiin palkansaajan ja yrittäjän työttömyysturvamaksut. Työttömyysturva laskettaisiin samoilla säännöillä kuin palkansaajalle. Tämän vaikeampaa sen ei tarvitsisi olla.

Palkkatulon lisäksi yrittäjä voi luonnollisesti ottaa yrityksestään pääomatuloa. Sitä verotetaan eri tavalla kuin ansiotuloa, siitä ei peritä työttömyysturvamaksuja eikä se kartuta ansiosidonnaista työttömyysturvaa.