Yrittäjä, käännä jokainen kivi ja pyydä apua eri tahoilta

|
Uutinen
Kuuntele

Koronakriisin jäljet näkyvät myös yrittäjien tilinauhoissa. Tilausten määrä on jopa romahtanut ja asiakkaiden epävarmuus heijastuu vahvasti myös teknologia-alan yrityksiin.

TEKin yrittäjäasioista vastaava asiantuntija Martti Kivioja, minkälainen yrittäjien tilanne on juuri nyt?

– Epävarmuus näkyy monin tavoin. Meille tulee paljon yhteydenottoja liittyen hallituksen linjaamiin uusiin etuuksiin sekä niiden hakemiseen. Toisaalta moni myös ottaa yhteyttä ihan vaan purkaakseen omaa tilannettaan jonkun kanssa. Autamme parhaamme mukaan, oli asia mikä hyvänsä.

Mikä herättää nyt eniten kysymyksiä?

– Yrityksen tulovirta on vähentynyt tai jopa tyrehtynyt monella. Kysyjät pohtivat, onko tilanteeseen saatavilla tukea. Vastaus on, että on saatavilla. Yrittäjät voivat hakea työmarkkinatukea Kelasta tai kassaan kuuluvat yrittäjät myös tukea työttömyyskassasta. Kelan tukea voivat hakea kaikki, joiden yritystoiminta on loppunut tai yritystoiminnasta saatava tulo on alle 1089 euroa kuukaudessa jokaista yrittäjänä työskentelevää kohti. Yrittäjien työttömyyskassasta (SYT-kassa) maksettavan ansiosidonnaisen päivärahan edellytys on, että yritystoiminta on päättynyt.

Myös sivutoimisen yrittäjyyden vaikutukset turvaan herättävät paljon kysymyksiä. Pääsääntöisesti myös sivutoiminen yrittäjä on oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, jos päätyö loppuu ja kuuluu palkansaajien työttömyyskassaan (TEKin jäsenillä KOKO-kassa).

Jos yritystoiminnasta on tuloja, ne vaikuttavat päivärahaan pienentävästi eli saa niin sanottua soviteltua päivärahaa. Sivutoimiseksi yritystoiminta katsotaan, jos se ei estä kokopäiväisen työn vastaanottamista. Osoitukseksi tästä riittää esimerkiksi se, että on harjoittanut yritystoimintaa palkkatyön ohella 6 kuukautta.

Minkälaista tukea saa yksinyrittäjä, joka ei ole kassan jäsen?

– Yksinyrittäjät voivat lisäksi hakea kunnilta 2000 euron kertakorvausta, joka on tarkoitettu toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen, kuten vuokra, sähkö, puhelinlaskut, ostolaskut yritystoiminnasta sekä muut kirjanpito- ja toimistomenot. Tukea haetaan yrityksen YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. Kunnat avaavat haun omia aikataulujaan ja myös hakukanavat voivat poiketa toisistaan eli kannattaa seurata kuntien viestintää.

Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Mitä muita neuvoja antaisit yrittäjille?

– Neuvoisin kääntämään kaikki mahdolliset kivet. Pankista kannattaa kysyä tukea. Olisiko lainanmaksua mahdollista lykätä tai pienentää maksueriä? Tulisiko vuokranantaja vastaan?
Kaikkea mahdollista kannattaa nyt kysyä. Moni ymmärtää yrittäjien ahdingon ja auttamishalua voi hyvinkin löytyä.

Kannustan myös tutkimaan ELY-keskusten ja Business Finlandin erilaisia tuen malleja. ELY-keskuksen tuki on tarkoitettu 1-5 työntekijän tai yrittäjän firmalle, joka haluaa hioa ja muuttaa yrityksen konseptia.


Business Finlandin tuki on suunnattu yli 6 henkilöä työllistäville yrityksille. Näistä vaihtoehdoista löytyy lisätietoa ELY-keskuksen ja Business Finlandin sivuilta.

Millä mielellä ihmiset ottavat TEKiin tällä hetkellä yhteyttä?

– Yksittäisten ihmisten tilanteet ovat raskaita. Toivon, että jokainen toimeentulonsa kanssa kamppaileva yrittäjä tukeutuu toiseen ihmiseen. Paikallisesta yrittäjäjärjestöstä tai uusyrityskeskuksesta voi saada hyvien vinkkien ohella henkistä tukea. Ne järjestävät myös erilaisia tilaisuuksia, joissa voi oppia uutta ja samalla tavata toisia samassa tilanteessa olevia.

Tällaisena aikana akuutti kysymys on myös omien yrittäjäkavereiden kanssa yhteydenpitäminen. Missä voisi auttaa toinen toistaan? Löytyisikö vaikka jokin yhteinen projekti, jolla useampi yrittäjä voisi saada kassavirtaa kasvamaan.

Me TEKissä autamme kaikin mahdollisin tavoin. Työttömyysturvaan, oman osaamisen päivittämiseen tai vaikka uuden yritystoiminnan aloittamiseen liittyvät kysymykset voi osoittaa joko minulle tai TEKin lakipalveluille numeroon (09) 22912345 tai yhteydenottolomakkeella.

Yksin ei pidä jäädä. 

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n infograafi, Yrittäjän oikeus työttömyysturvaan