Yli puolet työskentelee lukuvuoden aikana

|
Uutinen
Kuuntele

Taloudelliset tekijät ovat opiskelijoille tärkeä syy tehdä töitä. Palkan lisäksi töissä kehittyvä oma osaaminen ja uratavoitteet motivoivat työntekoon. Tämä selviää TEKin opiskelijatutkimuksesta. Lue jutun lopusta myös kahden opiskelijan kesätyökokemuksista.

1. Joka kolmas opiskelija työskenteli säännöllisesti lukuvuoden aikana

Vastaajista 56 prosenttia työskenteli lukuvuoden 2014–15 aikana. Yli kolmasosa teki töitä säännöllisesti: 15 prosenttia koko- ja 21 prosenttia osapäiväisesti. Yrittäjänä toimi alle kaksi prosenttia vastaajista. Mitä pidemmällä vastaaja oli opinnoissaan, sitä paremmin hän koki lukuvuoden aikaisen työn vastaavan omaa opintoalaansa. Ensimmäisen vuoden opiskelijoista yli neljä viidestä nimesi taloudellisen tekijät syyksi työskennellä lukuvuoden aikana. Opintojen edetessä taloudellisten tekijöiden lisäksi yhä tärkeämmiksi syiksi koettiin myös oman osaamisen kehittäminen ja uratavoitteet.

 

2. 95 prosenttia teki työnantajansa kanssa kirjallisen työsopimuksen kesätöistä

Neljä viidestä vastaajasta oli töissä viime kesänä. 64 prosenttia hyödynsi kontaktejaan ja oli töissä tutulla työnantajalla; samalla kuin lukuvuoden aikana, aiempana kesänä tai aiempana lukuvuotena. Niistä, jotka eivät olleet kesällä töissä, noin kaksi kolmasosaa oli hakenut töitä. Noin puolet vastaajista koki kesätyöpaikan hankinnan vaikeaksi tai erittäin vaikeaksi. Tänä vuonna kesätöiden saanti koettiin hieman viime vuotta vaikeammaksi.

 

3. Palkat kesällä 2015

Mikä osaamisesi kehittyi kesätöissä? Top 6
  1. Ongelmanratkaisutaidot
  2. Ajanhallinta ja priorisointi
  3. Projektinhallintataidot
  4. Sosiaaliset taidot
  5. Omaan opintoalaan liittyvä osaaminen
  6. Asenne oman osaamisen kehittämiseen työelämässä

 

NÄIN TUTKIMUS TEHTIIN

Kutsu TEKin opiskelijatutkimukseen lähetettiin syyskuussa kaikille TEKin opiskelijajäsenille, pois lukien tänä syksynä opintonsa aloittaneet. Kyselyyn vastasi yhteensä 2 923 henkilöä ja vastausprosentiksi muodostui 19,3. Kiitos kaikille vastanneille!

Lisää tuloksia tutkimuksen ppt-koosteessa: www.tek.fi/fi/uutishuone/tutkimukset/opiskelijatutkimus

Lue myös: TEK: Työssäkäynti on nähtävä tärkeänä osana opintoja

 

”Töissä saa oikeaa vastuuta ja oikeaa palkkaa”

TEKin asiamiehet Jukka Orava (vas.) ja Pirre Hyötynen (oik.) luovuttivat palkinto-iPadit Jarno Salmelalle ja Matti Haapamäelle Oulun yliopistossa 30.10.

TEKin opiskelijatutkimukseen vastanneiden kesken arvottiin Apple iPad mini 4 -tabletit. Onnetar suosi Jarno Salmelaa ja Matti Haapamäkeä. Sattumalta molemmat voittajat opiskelevat tuotantotaloutta Oulun yliopistossa.

Salmela on työskennellyt Bolidenin Kokkolan tehtaalla useampana kesänä. Viime kesänä hän toimi vuoromestarina ja edellisenä kesänä työnjohtajana.

– Olen oppinut, kuinka teoria kohtaa käytännön ja huomannut, kuinka yliopistossa opitut asiat käytännön työelämässä toimivat, Salmela kertoo.

Eniten hän kertoo oppineensa itsestään. Myös paineensietokyky ja varmuus omaan tekemiseen on kasvanut töiden ansiosta.

– Nyt kun edessä on diplomityönhaku, uskoisin tästä olevan hyötyä.

Haapamäki on tehnyt opintojen aikana kirjavasti erilaisia töitä. Viime kesänä hän teki diplomityötään ja toissa kesänä hän toimi nettisivujen designiin keskittyvässä startupissa.

– Työllistyin omien kontaktieni kautta startupiin. Sitä kautta olen nyt mukana Oulun startup-skenessä, Haapamäki sanoo.

Työ startupissa ohjasi Haapamäen mukaan hänen opintojaan uudella tavalla, tässä tapauksessa ohjelmistoyrityksen hallinnolliseen puoleen. 

– Se avasi ikkunan omaan itseeni, mitä oikeasti haluan ja mistä pidän.

Työn hakeminen on ollut hänen mielestään haastavaa.

– Perusduunarin hommia saattaa vielä saada helpostikin, mutta jos tähyää tietyn sektorin asiantuntijatehtäviä, niin työnhaku voi olla haastavaa.

Vaikka työt saattavat olla kiven alla, on opintojen aikainen työkokemus molempien mielestä hyödyllistä. Haapamäki ja Salmela kokevat, että sekä heidän uransa että ammatti-identiteettinsä ovat kehittyneet töissä.

– Suomessa opiskelijoilla, ja erityisesti tekniikan alalla, on oikeasti kesätyömarkkinat. Töissä saa oikeaa vastuuta ja oikeaa palkkaa. Ero moniin muihin maihin on todella suuri, he sanovat.

 

Teksti: Pirre Hyötynen ja Katariina Rönnqvist
Kuva: Daniel Valtakari 

 

Avainsanat: