Opiskelijatutkimus

Ei teekkarikaan pelkällä opintorahalla elä. Talouden lisäksi työssäkäynti tukee opintoja ja edistää uratoiveiden toteutumista.

TEKin Opiskelijatutkimus tuottaa tietoa teekkareiden työssäkäynnistä, uraodotuksista ja asennoitumisesta työelämään. Tutkimuksen perusteella määritellään myös TEKin harjoittelu- ja diplomityöpalkkasuositukset. 

TEKin joka syksy toteutettavan Opiskelijatutkimuksen kohdejoukkona ovat kaikki TEKin opiskelijajäsenet. Kyselyssä on perinteisesti selvitetty monelta kantilta teekkarien osallistumista työmarkkinoille opintojensa ohessa; työnteon määrää ja työsuhteen laatua, palkkatasoa, töiden hakua ja löytämistä, työnteon merkitystä ja vaikutuksia. Vuonna 2015 tutkimuksessa selvitettiin myös teekkarien työuriinsa liittyviä odotuksia, kiinnostusta yrittäjyyteen ja yleisiä työelämäarvoja.

TULOSKALVOT 2016:

Opiskelijatutkimus 2016 tuloksia from Arttu Piri

PERUSTIETOJA 2016

Vastanneita 2808
Vastausprosentti 23 %

TYÖSKENTELY LUKUVUODEN AIKANA

53 % teki töitä lukuvuoden aikana.
Töitä tehneistä vakituisessa työsuhteessa oli 33 %.
Uratavoitteiden kannalta työn koki erittäin hyödylliseksi 42 %.

TYÖSKENTELY KESÄLLÄ 2016

Vain n. 18 % ei työskennellyt kesällä.
Heistä kuitenkin 10 %  oli etsinyt töitä.
Puolet kesällä työskennelistä työskenteli ns. uudelle työnantajalle; muilla työnantaja oli ns. tuttu.
Osaamisen kehittäminen ja oman uran tukeminen ovat lähes yhtä tärkeä motiivi kesätyölle kuin taloudelliset syyt.
Lukukauden aikaisessa työssä taloudellinen motivaatio korostuu kesätyötä voimakkaampana.

TUTUSTU MYÖS VUODEN 2015 TULOKSIIN

Asiasanat: